Slik jeg oppfatter det, er mye av Hønefoss blitt bygget opp av hus med kvalitet og stil. Det er ikke den billigste løsningen som de i tidligere tider valgte, ved byggingen av byen.

Nå skal Hønefoss få et nytt løft. Byen skal utvides og fornyes i stort monn. Det er greit.

Men, hva slags byggestil velger utbyggerne å presentere for politikerne nå for tiden?

Jo, de leverer skisse på skisse med firkantede blokker!

Ringerikes Blad har vist fram noen av dem i det siste. Den ene firkantede blokken etter den andre har dukket opp.

Firkantede blokker er en billig og enkel byggeart.

Det er en byggestil som, etter mitt øye, kræsjer skikkelig med flere av de stilartene som allerede finnes i en del områder av byen.

Se skissene her: Tre nye etasjer og 18 leiligheter i Thoresengården (+)

Søndre torg

Husene rundt Søndre Torg består av høye hus og lave hus, trehus og murhus. Etter mitt øye, står de fleste husene fint sammen, - utenom to hus. Det er Thoresen-bygget og Ringerike Sparebank sitt hus. De skiller seg ut i negativ retning.

Nå når Thoresen-bygget skal fornyes, hadde jeg håpet at fasadene og taket kunne bli mer tilpasset resten av bygningene rundt torget. Men det håpet ser ut til å briste.

Det virker som det nye vil være like malplassert som det bestående. Forslaget om at ytterflaten skal bli hvit og mindre ruglete, hjelper heldigvis litt på inntrykket.

Hva vil den nye høyden på Thoresen-bygget gjøre med sollyset på torget?

Anne-Berit Haugen Rijken

 

Sollys og solvarme

Jeg håper at den nye høyden på Thoresen-bygget, ikke vil ødelegge de solforholdene som nå er på torget. Folk liker å være ute og kose seg på stoler og benker. Politikerne må passe på at Hønefoss sentrum, etter hvert, ikke blir som en «skyggenes dal». Brutorget er allerede blitt mørkere og mer skyggelagt.

I følge det grønne skiftet, skal innbyggerne gå og sykle mer i fremtiden. Vi trenger å ha godt med sollys og solvarme da. I den sammenheng kan man lure på hvordan det er med det foreslåtte høybygget på Øya og skyggelegging av bybroen på en vinterdag?

Hønengata

Jeg synes at Hønengata er en stilig gate. Rett og fin. Den oppgraderingen som ble gjort for noen år siden, gjorde at gaten nesten er blitt til en paradegate.

Jeg synes at byggestilen gjør et skille ved jernbanebroen. Mye av den nedre delen har små velholdte lafta hus + trehus og murhus med brutte fasader og saltak. Den øvre delen har mer av de bastante husene og blokker med flate tak.

Jeg hadde håpet at disse forskjellene i byggestiler kunne bli opprettholdt og fremhevet mer i fremtiden. Da kunne Hønengata blitt en spennende, variert og fin gate. Nå tegner det til at hele gata heller vil bli et rar miks av «fugl og fisk», med store blokker og små lafta hus side om side. Det hele blir et stort kræsj, for meg.

Jeg håper fremdeles på at politikere og utbyggere kan tenke seg litt bedre om, i forhold til å skape en by med variasjoner og godt sammensatte områder. I følge mitt hode, er dette viktig i forhold til å øke tilstrømmingen og interessen for byen vår.

LES FLERE SAKER OM BYUTVIKLING: