Ole-Gunnar Øhren: Ja til utvikling av Hønefoss

ØYAOMRÅDET: Idéskisse. Illustrasjon: Snøhetta

ØYAOMRÅDET: Idéskisse. Illustrasjon: Snøhetta

Artikkelen er over 2 år gammel

– Gjeldende planer med fyrtårnet er vel utfordrende. Vi får ha tiltro til at Haakon Tronrud vil justere tegningene og presentere et interessant prosjekt, skriver Ole-Gunnar Øhren om Ford-kvartalet.

DEL

LeserinnleggRingerike kommune ønsket på 1990-tallet å fremme utvikling av Hønefoss by. Lite hadde skjedd i byen på flere tiår. En prosess, ønsket av politikere og administrasjon, endte med at Ringerike kommune og Conceptor Eiendom A/S, 08.02.2000, underskrev en avtale om «Utvikling av sentrale eiendommer i Hønefoss sentrum». Conceptor forpliktet seg i denne avtalen til å utarbeide idékonsept og perspektivskisser for Rutebilplata, Brutorget, Øya og Petersøya. Idéskissene ble utarbeidet, datert 10.10.2000.

Helhetlig utbygging

Selskapet Conceptor med tilholdssted på Billingstad, fikk utbyggingsrettighetene, inngikk samarbeid med Tronrud Bygg og overdro utbyggingen til det lokale firmaet. Rutebilplata, Sentrumskvartalet med Fossetorget, sto ferdig 2005, et bygg som har befestet seg i bybildet.

Ole-Gunnar Øhren

I 2012 kjøpte Tronrud sagbrukstomta av Nils Stenumsgaard og kunne dermed få til en helhetlig utbygging av Øya-området. Arkitektfirmaet Snøhetta ble engasjert til prosjektet. Historiske bygninger skal tas vare på, området skriker etter endring. Prosjektet stoppet opp grunnet usikkerhet om traseer for vei og jernbane.

Samlet bypreg

I 2015 selger Oddvar Røysi Stormarkedet til Haakon Tronrud. Stormarkedet var i mange år markedsplass nr. 1 i Hønefoss, men har i senere år «dødd ut». Tippen er bensinstasjon, vaskehall og asfaltjungel. Lloydsbygningene og Tippen hører naturlig sammen med Øya-området. Byen kan sikres en helhetlig planløsning, et samlet bypreg, og det er hele veien opp til kommunestyret å godkjenne planene.

Det er mange meninger om byutviklingen, slik skal det være i et nærdemokrati, men utbygging på de sentrale tomtene er ønsket politikk i Ringerike kommune. I Hønefoss har vi en sjelden mulighet til å skape harmoni, sammenheng og helhet.

I 2018 vil Brutorget stå ferdig, 18 år etter at kommunen inngikk avtale med Conceptor Eiendom, Øya-området vil fortsatt stå i stampe, kanskje i flere år. Conceptor har opsjon på utbygging av Petersøya, men her er det sterke politiske føringer for bevaring av en grønn lunge i byen.

LES OGSÅ: I 2000 stemte Anne Sandum ja til utbygging på Petersøya. Nå sier hun nei

Meieriområdet, Vestre Torg, fra det gamle meieriet til Røde Kors-huset, har Tronrud Holding v/ Nils Kjetil Tronrud kjøpt. Dette er et konkurrerende prosjekt i forhold til Øya-prosjektet.

I Tandberglia og Krakstadmarka skal det bygges 100-vis av boenheter. Der er det FredErik Skarstein og Dag E. Henaug som er utbyggere.

Sentrale eiendomsutviklere er ellers, for å nevne noen, Jan Solberg, Sindre Lafton, og fortsatt Oddvar Røysi, Jan Torgersbråten og Bjarne Minde.

På den gamle industritomta ved Mega har Aslaksrud Eiendom omfattende utbyggingsplaner.

Byporten

Haakon Tronrud har kjøpt Byporten-prosjektet av Minde og Torgersbråten. Det er fritt marked for kjøp og salg, og ingen ulykke at lokale investorer får det til.

Leser i Ringerikes Blad, 19.09.2017, at store investorer som Petter Stordalen, Arthur Buchardt og Olav Thon etterlyses som investorer på Ringerike. Vet ikke om disse er mer egnet til å ivareta våre lokale interesser? Buchardt bygger riktig nok nå i Brumunddal verdens høyeste trehus, et hotell/leilighetsbygg på over 80 meter. Kanskje noe for skogbrukskommunen Ringerike? For noen år tilbake var jeg på et møte som Ringerike Utvikling arrangerte på Comfort Hotel Ringerike. Arthur Buchardt var foredragsholder. På møtet uttalte han at hvis Ringeriksbanen kom, ville det være interessant med et nytt hotellbygg med 400 senger i Hole/på Ringerike.

Sundvolden Hotel driver utmerket og investerer videre. Mange av våre lokale aktører har hjerte for byen og distriktet, god kunnskap om lokal historie og kultur, noe som er viktig.

Når det gjelder utbygging av Fordkvartalet, kan noen hver bli utålmodig og lei. Mange tegninger og planløsninger har vært presentert gjennom tiden. Gjeldende planer med fyrtårnet er vel utfordrende. Vi får ha tiltro til at Haakon Tronrud vil justere tegningene og presentere et interessant prosjekt. Det er sterkt å ønske at kvartalet bygges ut på en slik måte at det løfter førsteinntrykket inn mot sentrum. At kommunen satte byggestopp i kvartalet på grunn av mulige veiløsninger, er noe uforståelig da Lafton har fått grønt lys for boligblokker i Sundgata, og Ringerike videregående skole skal bygge stort i nabokvartalet.

La oss slippe å vente 18 år på Byporten, men se at det arbeides for å skape gode løsninger, det fortjener byen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags