Byplanen er under revisjon, og befolkningen i Ringerike inviteres i den sammenheng til medvirkning. I invitasjonen påpekes det at «Din mening er viktig i dette arbeidet».

Under dialogmøte for eiendomsutviklere 15. mai, folkemøte 11. juni og planverksted 19. juni har jeg latt meg inspirere av foredragsholdere som har satt lys på byutvikling.

Jeg har applaudert under foredrag om medvirkning, vekstmål, modeller, teorier, eierskap, samarbeid og drivkrefter.

Til tross for inspirasjon savner jeg et større fokus på overordnede grep som jeg mener hører hjemme i en byplan.

Kirsti Ø. Teigen

Eiendomsutvikler Tronrud Eiendom

 

Hvorfor snakker vi ikke om trafikksystemer, utnyttelse, struktur for offentlig rom, bevaring, byggehøyder og prinsipper for arealbruk?

Usikkerhet rundt disse grepene har hindret utvikling av byen vår de siste (10) årene ved å sette flere reguleringsplaner på «vent». Jeg mener at vi må tørre å diskutere dette NÅ for å sikre at vi får en byplan som kan realiseres.

La oss få på plass en byplan der du og jeg kan ønske næringsutvikling, Ringeriksbanen, boligutvikling, ny teknologi og tilflyttere – VELKOMMEN TIL HØNEFOSS!

INTERESSERT I BYUTVIKLING? LES OGSÅ: