Viser til innlegg skrevet av Sverre Moe «jeg kommer sent, men jeg kommer godt». Sakens tema er byplan og i den forbindelse retter Moe seg i 3 punkter til ordføreren. Tilbakemeldingen fra ordfører er følgende:

Det er viktig og nødvendig at innbyggerne og andre engasjerer seg i utviklingen av Hønefoss by. Det er rimelig klare sammenhenger mellom økt bosetting/innbyggertall og framtidsrettede effektive samferdsels- og transportløsninger. Derfor må fastsetting av struktur og konkrete løsninger komme på plass og samtidig ha i seg framtidsperspektivene rundt innbyggertall og bruk av byen som et sentralt attraktivt og attraktivt sted både å leve og oppholde seg i.

Kjell Børre Hansen

Ordfører i Ringerike kommune

Framtidig innbyggertall

Moes spørsmål 1 (4) til ordfører er «mener du at realitetsorienteringen også må gjelde framtidig innbyggertall?». Svaret på dette er JA. Samtidig vil det være optimisme og ambisjoner knyttet til dette med nivå på vekst/utvikling og framtidig innbyggertall gjeldende byen. Her vet vi at ulike tall er framført av ulike fageksperter på området. Felles er at de indikerer betydelig vekst i befolkningen over de neste 25 år- både i regionen og i kommunen.

Kommunene sammen med fylkeskommunen arbeider ut fra de fagrapporter og scenarioer for vekst som er framført og den realistiske innfallsvinkel er ikke av typen «omtrent som før», men betydelig mer ekspansiv.

Les også

Sverre Moe: Jeg kommer sent, men jeg kommer godt

Avgrensning

Moes spørsmål 2 (5) til ordfører er egentlig ikke et spørsmål, men mer en kommentar. Vi er enige om at innspill må vurderes og at planområdet for byplanen burde vært utvidet. Så mener jeg at man har muligheter til likevel å planlegge transport og samferdselssystemer som strekker seg inn mot Hønefoss og Hønefoss stasjon. Fokus nå er som du ser av foreliggende avgrensning i hovedsak Hønefoss by sentrumsområdene.

Moes spørsmål 3 (6) til ordfører handler nettopp om dette med plangrensene og begrunnelsen for at planområdet ikke omfatter tilslutningsveiene. Kort sagt har jeg ingen gode svar på dette ut over kapasitetsutfordringer og uavklarte forhold knyttet til nytt samferdsel- og transportløsninger omkring Hønefoss sentrum.

Stasjonen er knutepunktet

Det er primært sterk fokus på fortetting i Hønefoss sentrum og effektivitet hvor stasjonsområdet skal være knutepunktet. Jf. også forventning fra samferdselsministeren om vekst særlig rundt stasjonsområdet, sykkel, gang og kollektiv. Uansett er det slik at kommunen og fylkeskommunen arbeider intens med sikte på nødvendige avklaringer slik at man også i områdene utenfor dagens avgrensninger vil se at helheten til slutt ivaretas. Dette er jo en omlegging med et forløp som strekker seg over 25–30 år framover.

 

Til slutt tror jeg det er viktig at man nå har full fokus på og anvender kapasitet på de forhold som er viktigst for å oppnå effektivitet i Hønefoss sentrumsområde. Det gjelder både samferdsel men også utbygging av bolig og næring. Det er bo-, opphold og handelsvirksomheten som bør stå høyt på dagsorden slik at vi sammen kan utvikle en moderne effektiv by innenfor det grønne perspektivets rammer. Derfor har kommunestyret og administrasjonen satt stort trykk på arbeidet med byplanen, og fagfolkene jobber godt!

LES OGSÅ: