Håkon Ohren (Ap): Min by skal fylles med ...

Hønefoss sentrum, her fra Søndre torg.

Hønefoss sentrum, her fra Søndre torg. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Fersk lokalpolitiker Håkon Ohren (Ap) har gjort seg noen tanker om hva Hønefoss skal være. Og ikke være. Er han inne på noe, spør han i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevVi står på trappene til noe stort. En utvikling som vi vil at skal gi vekst og muligheter. Politikere, næringsliv, kommunen, og oppmøte på Klækken hotell mandag 16. november viser med all tydelighet at folket vil ha det!

LES MER OM FOLKEMØTET: – Ny sentrumsvei i Hønefoss blir ny barrière

Som nyvalgt i kommunestyret er jeg valgt av befolkningen. Valgt, til det jeg går til med stor ydmykhet. Valgt til å forvalte våre ressurser på en forsvarlig måte på vegne av innbyggerne.

Men jeg er også valgt til å se fremover, ved å se utviklingen i et genrasjonsperspektiv, og i saker som dette enda lenger.

Mine tanker

Jeg vil her dele noen av mine tanker om Hønefoss, om det som skal og vil skje.

Om byen vår, som må fortettes og bygges ut for vekst og til nye innbyggere som ønsker seg til kanskje den mest spennende regionen i Norge, Ringerike.

Min by skal fylles med ...?

«Mitt skip er lastet med», en lek jeg, og sikkert fler med meg, lekte som barn.

Det kan vi ikke leke her, men vi kan påvirke hva Hønefoss og regionen skal fylles med. For her er det snakk om store strukturelle grep mine kollegaer og jeg som folkevalgte må og skal ta den kommende tiden.

Så bli med på mitt tankeeksperiment og si som meg: Hva skal min by skal fylles med?

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Kjetil Moslåtten: Byen må fylles med innhold

Folk i sentrum

Det første for meg er at byen skal fylles med folk. Mennesker som skal oppleve en interessant by. En by som fylles med folk som tar den i bruk og skaper liv i den, slik at folk velger å bosette seg her.

Hønefoss skal fortsette å være god på kultur og idrett, og folket skal ha anledning til å bruke, utøve og oppleve nettopp det i bybildet.

Byen skal være, som Butenschøn sa det på Klækken «Fritidens by», en by som fortsatt er lastet med grønne lunger som skal være fristeder for hele regionens innbyggere.

Utbygging i sentrum

Jeg ønsker meg en utbygging av Øya-området i en retning av boliger med en promenade mot fossen.

Jeg ønsker meg fjerning av parkeringsplassene foran Hotell Ringerike, utbygging av boliger på kanskje åtte-ti etasjer, med handel og eventuelle servicetjenester og kompetansearbeidsplasser i første og andre etasje.

Jeg vil selge Hønefoss skole, og utvikle område til et større boligkompleks med et området ned mot elva og Glatvedt brygge.

Samtidig skal området fremstå som et hyggelig sted og ferdes på så vel en formiddag som kveld eller helg. Her også med kompetansearbeidsplasser, handel og kafeer i de første to etasjene. Jeg vil fortette allerede eksisterende områder i bysentrum for flere og tettere boliger, men bevare sjelen på torvet, Stabells gate og Storgata.

Jeg vil åpne for utbygging av Krakstadmarka, langs elveslyngen og forbi brua ved rådhuset.

Eikli skole og rådhustomta er også aktuelle når skole Hønefoss syd står klar og planer for et nytt rådhus en gang i fremtiden blir lagt frem. Elveområde blir viktig for byen og vi skal skape en utvikling mot den i større grad enn i dag.

En ny tverrforbindelse må nok bygges fra nye E16 til Hønefoss syd. Ved en utbygging av Krakstadmarka, vil en ny vei på toppen av Krakstadmarka som fører Hønefoss syd og Vesterntoppen sammen, være en aktuell veiforbindelse som sikrer en enklere tilgang for befolkningen i Haugsbygd og Vesterntangen for pendling til Oslo med tog.

Stasjonsområdet

Jeg vil utvikle dagens stasjonsområde. Ved hjep av gode planer, vil jeg ikke være låst til at det er der stasjonen må ligge. For meg fremstår område som et av byens mest spennende. For det er jo, en mulighet at Hønefoss stasjon ikke vil eksistere med dagens lokasjon, som jernbane stasjon og kun det.

Visjonæren i meg sier at det potensielt kan være en bane, på dagens skinnegang som frakter folk fra sentrum til Tolpinrud, fordi det kan vise seg å bli en bedre plassering av en hovedstasjon?

Uansett må det være en stasjon på Tolpinrud og utbyggingen av større eneboliger kan skje der og i Krakstadmarka. Samtidig med dette ser jeg for meg en større pendlerparkering og den tilrettelagte stasjonen for pendlere bør i mine øyne plasseres der.

Her er det også en større jobb å sikre busser som går ganske direkte fra Haugsbygd, Heradsbygda, Hvervenkastet og Hønefoss nord til togstasjonen, uavhengig av hvor den blir liggende. Ådølinger og Sokendølinger kan pendle på under en time til Oslo kun med kollektivtransport hvis dette koordineres riktig.

Dette vil jeg ikke ha

Hva skal min by ikke være lastet med?

Jeg skal jobbe for at Vesttangenten blir avvist en gang for alle. Jeg ser ikke poenget med å rasere et allerede tett sentrum.

Min by skal ikke være lastet med flere merkelige plasseringer av bensinstasjoner og andre merkverdigheter i et byrom som skal fremstå innbydende.

Min by skal ha minst mulig av parkering over bakkeplan som er synlig i bybildet. Det skal en god helhetlig plan for Hønefoss by sikre. For det er også god politisk styring.

Så her er en del av mine tanker, som jeg åpenhjertig deler om hva som bør skje, hovedsakelig sør for Gullagata og nord for Hønefoss videregående skole.

Hva tenker dere folkens, har jeg noen tanker om fremtidens Hønefoss?

Så bli med på mitt tankeeksperiment og si som meg: Hva skal min by skal fylles med?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags