I de siste månedene er det blitt presentert utbyggingsforslag for flere steder i Hønefoss.

Jeg har sett forslag for Ford-tomten, Tippen, Øya og den gamle handelskolen. Det er storartet at grunneierne er ivrige med å fornye disse områdene! Enkelte områder har stått til forfall lenge nå. De trenger oppgradering.

Jeg savner grunnleggende, helhetlige planer for Hønefoss:

Men – Flere av utbyggingsforslagene virker malplasserte på meg. Jeg lurer på hva slags by Hønefoss vil bli, dersom disse forslagene blir godkjent av kommunen.

Jeg er redd for at Hønefoss da vil forsvinne inn i et rart arkitektonisk og planmessig kaos. Hønefoss kan lett bli omdannet til byen der tilfeldighetene råder.

Jeg savner gjennomtenkte reguleringsplaner for hele Hønefoss. Planer med smarte visjoner. Planer som klarer å samordne både fortid og framtid på en skikkelig måte. Planer der forskjellige områder har forskjellige mål og strukturer.

Norsia er en verdifull kulturarv:

Den 06.06.2016 ble et forslag for nybygging av den gamle handelskolen presentert i avisen. De foreslåtte boligblokkene er sikkert greie nok, men de bør ikke bygges på denne tomten.

Under overskriften: «Kontrast til høyhus», står det: «Leder av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike, Arnfinn Baksvær (Ap), påpeker at politikerne må ivareta både utbyggerne og nabolaget.»

Det er små tanker for meg. Norsia er en del av Hønefoss sin kulturarv. Norsia har verdier som strekker seg langt utover nabolaget og utbyggerne! Områdene rundt Nordre torg, har store verdier for mange av oss som er tilknyttet Hønefoss som bysentrum. Norsia har potensiale til å bli til en stilig «gamleby» for Hønefoss. Hønefoss er byen for hele Ringerike kommune.

Den gamle handelskolen bør utbygges med den samme stilen som allerede er i området. Jeg synes ikke at de boligblokkene som Jan Solberg presenterer, hører hjemme i et historisk preget byområde. De hører heller hjemme i en forstad eller i en drabantby.

Jeg håper:

Hønefoss trenger en fornying nå, men byen trenger ikke fornying for enhver pris. Kommunen har kommet godt i gang med utvikling av gode planer. Jeg håper disse blir fullført skikkelig før nybygging av flere byområder blir tillatt.

Jeg håper at parallelloppdragene som kommunen har iverksatt, gir strålende forslag. Så håper jeg at politikere, utbyggere og andre sammen klarer å finne langt bedre løsninger enn de som er foreslått. Løsninger som stemmer mer med miljø og hensikt.

Hønefoss har enda muligheter til å bli en spennende og stemningsfull by.

LES OGSÅ: