Gå til sidens hovedinnhold

Sverre Moe: Planarbeid uten styring

Artikkelen er over 3 år gammel

Vedvarende høflig forståelse hindrer fremdrift og resultater, skriver sivilarkitekt Sverre Moe i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Byplanen etterlyses av innbyggere og utbyggere, men rådmannen holder kortene tett til brystet.

Byplanleggernes arbeid er ikke synlig i Ringerikes Blad, og kommunens hjemmeside er like lite informative og oppdaterte som før, men den som leter finner noe.

Status for planarbeid

På sakslisten til formannskapets møte 21. november ligger sak 2014/2403 «Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor» hvor forslaget til vedtak er:

«Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering».

Jeg håper at formannskapet og kommunestyret fatter et mer styrende vedtak.

Nå jobbes det med ansettelse av flere fagpersoner og organisering av arbeidet. Det er bra og nødvendig. At regionalt plankontor – sitat: «begynner å finne formen» synes jeg er på tide – ett år etter åpningen, men nå er det et spørsmål om hvor lenge dette plankontoret vil bestå. Det er åpenbart at byplanarbeidet har manglet styring – både politisk og administrativt.

Ønsker tilbakemelding

Vedvarende høflig forståelse hindrer fremdrift og resultater, men vi skal se framover. Jeg har noen punkt som jeg håper på tilbakemelding på:

1: Er kommunestyrets bestilling til rådmannen tydelig nok. Hva er egentlig bestillingen – helt konkret?

2: Varaordføreren ble ansatt på heltid. Jeg fikk forståelsen av at hovedoppgaven skulle være å følge planarbeidet. Han har vært lite synlig. Er denne ordningen evaluert?

3: Det er stort press på planavdelingen. Kapasitet er under oppbygging. I denne situasjonen må kommunestyret vurdere om noen private planforslag skal utsettes litt for å sikre helheten først.

4: Jeg ser ikke behov for flere folkemøter før det foreligger konkrete forslag som befolkningen kan være enig eller uenig i. Kommunestyret må derfor tillate rådmannen å presentere problemstillinger og mulige løsninger underveis – uten forutgående politisk behandling. Dette må det bli kultur for.

5: Det er ikke en rådmann gitt å ha tilstrekkelig egen fagkompetanse på alle kommunens virkeområder. Det finnes mange unge, entusiastiske fagpersoner i kommunen i dag. Det er valgt en prosjektleder «fra egne rekker» for byplanen. Det er bra. Det sikrer forankring. Rådmannen må ikke bare la fagpersonene bli synlig, men kreve det, som en del av stillingen. Da kan det bli behov for litt opprydding, men det må vi tåle. En by kan ikke planlegges bare etter plan- og bygningsloven. Det må være rom for synlig tvil og tro – med «kjøtt og blod.»

6: Jeg oppfordrer rådmannen til å gi en folkegave før jul med faglige tanker og problemstillinger om

– hovedtrafikksystemet

– parker, torv, plasser, gateforløp og siktlinjer – her er står solforhold og dermed byggehøyder sentralt

– hvor kan neste skole og barnehage ligge

Det er nok i første omgang.

7: Rådmannen arbeider for befolkningen. Planarbeidet må bli synlig, og beslutninger og veivalg må bli sporbare. Dette vil kreve ressurser, men det er helt nødvendig for å få konstruktive tilbakemeldinger underveis som kan føre til kurskorrigeringer, og for å dokumenter og legitimere ressursbruken.

8: Ideen om regionalt plankontor hadde positive sider, men jeg mener at kommunene vil være tjent med at deres ansatte tilbakeføres til kommunene, og at det samarbeides om konkrete geografiske områder som ligger på begge sider av kommunegrensen – som Eggemoen/Bergermoen og Helgelandsmoen/Frogsmoen/Snadden. Jeg er svært usikker på matnytten av det daglige samarbeidet med fylkeskommunen.

9: Ringerikes Blad har varslet en oppfølging av planarbeidet i sine spalter. I den siste tiden har redaktøren endelig stilt noen kritiske spørsmål. Jeg håper at RB fortsetter å grave når svarene dere får er mangelfulle.

Kommentarer til denne saken