Truls Kristensen: Brakar gjentar feilaktige påstander

– 2% av passasjerene er valgt bort til fordel for en annen gruppe på 2%, skriver Truls Kristensen.

– 2% av passasjerene er valgt bort til fordel for en annen gruppe på 2%, skriver Truls Kristensen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Leserinnlegg Så har det skjedd igjen. I en besvarelse til et leserinnlegg angående endret rutetilbud på Oslo-bussen gjentar Brakars representant den feilaktige påstanden at delstrekningene Utstranda og Ringeriksveien/Skuiveien må legges ned av hensynet til majoriteten av kundene på linje 200.

Ny vurdering

Nå kunne egentlig dette temaet fått ligge i ro til etter 20. september, hvor Buskerud fylkeskommune, Ringerike og Hole kommuner møter Brakar for å gi ruteendringene en ny vurdering. Etter hva jeg erfarer er det vilje, både hos fylkeskommune og kommunene, til å sette seg grundig inn i problematikken og de faktiske forhold.

Men når nå Brakar igjen kommer med sin feilaktige argumentasjon for nedleggelse av strekningene Utstranda og Ringeriksveien/Skuiveien må dette korrigeres. Majoriteten av passasjerene har ikke kjørt de nevnte strekningene på mange år. Dette er et faktum som følge av fordelingen mellom ekspress og normalavganger i rutetilbudet vi hadde frem til 1. august.

Faktum er at pendlere etter det gamle rutetilbudet hadde 14 ekspress-avganger Hønefoss – Oslo og 13 Oslo – Hønefoss. Disse gikk ikke om Utstranda og Ringeriksveien/Skuiveien.

Det totale tilbudet til pendlere var totalt 22 mulige avganger på hverdager. Antall avganger som gikk om Ringeriksveien/Skuiveien var 9 (Oslo – Hønefoss) og 8 (Hønefoss – Oslo). Antall avganger som gikk om Utstranda var 8 (Oslo – Hønefoss) og 6 (Hønefoss – Oslo).

Urimelig påstand

Det er en urimelig påstand at disse få avgangene om Utstranda og Ringeriksveien/Skuiveien påvirker flertallet av pendlerne fra Hønefoss når 60% av var ekspressbusser. Egne erfaringer fra bruk av både ekspress og normalavganger var at ekspressavganger hadde høyere fyllingsgrad enn normalavgangen. Den faktiske andelen passasjerer som unngikk de gamle parallellveiene kan derved ha vært høyere enn 60%

I det nye rutetilbudet er det totalt 27 avganger.

Kun 6 av disse er ekspress. Antall ordinære avganger er 21.

De etterfølgende tider er beregnet ut fra gammel og ny rutetabell gjeldende fra 1. august. Utregninger er gjort ved å beregne tidsforbruk mellom like holdeplasser før og etter «omveier» på en avgang med «omvei» og en uten. Differansen mellom disse tidene er den ekstra faktiske tiden «omveien» tar.

Ekstra tidsforbruk på strekningen Utstranda: 6 minutter

Ekstra tidsforbruk på strekningen Skui/Vøyenenga: 4 minutter

Ekstra tidsforbruk via Sandvika stasjon: 6 til 7 minutter avhengig av retning

Ekstra tidsforbruk ordinær avgang (med Utstranda): 14 min. mot forhenværende ekspress, 8 min. mot ny ordinær avgang

Sandvika terminal

I nytt rutetilbud går alle ordinære avganger innom Sandvika terminal. Denne avgangen er kun 8 minutter raskere enn forhenværende ordinæravgang. 6 minutter ble brukt på strekningen Utstranda og 4 minutter på strekningen Skui/Vøyenenga. Ny ordinæravgang mangler 2 minutter på å hente ut hele fortjenesten på utelatelse av Utstranda og Skui/Vøyenenga. Dette har sammenheng med at alle ordinæravganger fremdeles må gå innom Sandvika terminal. Det vil være minst like stor fortjeneste på å fjerne Sandvika terminal fra ruten som fjerning av Skui/Vøyenenga.

I statistikk mottatt fra Brakar framgår det at Sandvika terminal kun har hatt 2% av antall påstigninger i retning Hønefoss. Sandvika Storsenter hadde 6%. Lysaker 7%. Til og med Sundvollen, med 3%, har høyere påstigningstall i retning Hønefoss enn Sandvika Terminal.

Utstranda og Ringeriksveien/Skuiveien har til sammen også 2% av påstigningene i retning Hønefoss (1% hver). Og disse tallene er oppnådd med et sterkt redusert tilbud på disse strekningene. 2% av passasjerene er med andre ord valgt bort til fordel for en annen gruppe på 2%. Men forsinkelse er det fremdeles. Og nå angår den flere enn før.

Oppsummert kan det sies slik:

Med det nye rutetilbudet får pendlere og andre passasjerer med lange reiseavstander en reduksjon i ekspresstilbudet fra 14 til kun 6 avganger. For de av kundene som ikke får benyttet de 6 avgangene blir reisen forlenget med 6 til 7 minutter.

I sum vil det bli flere passasjerer som taper 6 minutter på Sandvika terminal enn antall passasjerer som tjener 4 til 10 minutter på nedleggelse av strekningene Utstranda og Ringeriksveien/Skuiveien.

Det bør være mulig å gi majoriteten av kundene, med reise helt fra Hønefoss til Oslo, et bedre tilbud enn de har og hadde før og etter 1. august. Og dette bør være mulig helt uavhengig av om strekningene Utstranda og Ringeriksveien/Skuiveien legges ned.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags