Bommen på Rundtom er en skandale! | Beboere på Rabba

OPPSIKTSVEKKENDE: - Det er jammen oppsiktsvekkende at veien må stenges med begrunnelsen at fartshumper ikke har noen virkning, skriver beboere  på Rabba.

OPPSIKTSVEKKENDE: - Det er jammen oppsiktsvekkende at veien må stenges med begrunnelsen at fartshumper ikke har noen virkning, skriver beboere på Rabba. Foto:

Av
DEL

MeningerBommen på Rundtom ble først satt opp av kommunen, for øvrig uten noen politisk vedtak.

I siste møte i Hovedutvalget for miljø og areal 9. mars ble det flertall for å stenge bommen i en prøveperiode fram til 31.12.2020, men skal være stengt i rushtrafikken.

LES OGSÅ: Hvorfor bom på Rundtom? | Ina Hansen

Det ser ut for at administrasjonen og saksbehandler legger fram informasjon i saken etter sitt ønske for hva de vil oppnå av resultat.

Stengningen vil nok bli permanent etter prøveperioden, ut fra at veien blir gatetun i det nye boligfeltet som kommer på Rundtom.

Kommunen hevder at farten er for høy, og at fartsdumpere ikke vil ha nødvendig effekt.

«Snarvei i rushtider»

Saksbehandler i kommunen skriver i «forslag til vedtak i Rabbaveien» at Statens vegvesen er rådspurt, og han skriver at de uttaler følgende: «Ser at Rabbaveien vil være en snarvei i rushtider, og at fysisk stenging er det tiltak som vil ha best effekt».

Vi har fått innsyn i disse mailene fra veivesenet. I mailien står det derimot at de ikke har noe entydig svar på problemet.

Da vi henvendte oss til veivesenet per telefon til samme saksbehandler påpekte de at fartsdumpere vil ha en bedre effekt og gjøre det lite attraktivt å bruke denne veien som snarvei.

En ulempe

De mente bom kunne være en ulempe.

Den eneste som vil få en fordel av bommen, er utbygger. I referat fra oppstartsmøte for utbygging på Rundtom 21.10.19 blir det nevnt at Rabbaveien kan benyttes som et gatetun når bommen kommer opp, så dette var allerede da forhåndsprosedert.

«Gatetun er et tiltak som fortrinnsvis er ment å fremme opphold og lek på steder hvor trafikk med kjøretøyer har begrenset omfang. Gatetun er blanding av trafikk på fotgjengernes premisser og kan inngå som ett av flere virkemidler ved trafikksanering av et område. Gatetun skal ikke ha gjennomgangstrafikk.»

Kan bommen tas ned igjen?

Når boligfeltet på Rundtom er ferdig, vil det da bli umulig å ta ned bommen etter en eventuell prøveperiode med bom.
Ser ut for at fasiten var bestemt på forhånd da bommen var ført opp. Bommen på Rundtom er en stor skandale.

Det er jammen oppsiktsvekkende at veien må stenges med begrunnelsen om at fartshumper ikke har noen virkning.

Enten så er dette en vei som skiller seg ut ifra alle andre veier med hensyn til trafikkfare, ellers så er det fartsmålingene og tydningen av dem som er enestående.

Vi har dessverre ikke så stor makt, så ser det ut til at de gode og saklige argumentene taper i denne saken.

Enig eller uenig? Si det her!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags