I alle byer og bygder, i alle land og verdensdeler, skjer det gledelige og triste ting, tragedier og triumfer hele tiden. Ingen av oss blir spart. Vi merkes av livet og hendelser alle som en.

Marius var en god kamerat fra oppveksten. Etter en høst med mange triste hendelser lokalt, fikk vi en utfordrende oppgave på juletentamen.

På en time skulle vi besvare spørsmålet: «Går det an å feire jul og tro på Gud når det skjer så mye vondt i verden?»

Sammen med 24 andre satte jeg meg til og forsøkte å skrive noe fornuftig om et så vanskelig tema. Men Marius var ferdig etter fem minutter, leverte besvarelsen og gikk plystrende ut.

Per Arne Dahl

Biskop i Tunsberg bispedømme

 

Jeg registrerte at læreren trakk på smilebåndet mens vi satt der og trøkka helt til det ringte til frikvarter.

Da reiste læreren seg og kunne ikke dy seg. Han tok opp Marius sin bevarelse, og leste hans kommentar til det krevende spørsmålet om det går an å tro på Gud når det skjer så mye vondt i verden.

Marius skrev rett og slett: «Dette spørsmålet er det bare Gud som kan svare på. God jul!»

Jeg har fått mer og mer sans for Marius sin måte å besvare spørsmålet på. Noen ganger er det slik at den som ikke svarer har bestått prøven.

2017 ble igjen et år med ufattelige terroraksjoner og blind vold over hele verden hvor tusenvis av barn og voksne er meid ned i Syria, Afghanistan, Europa, Pakistan, Afrika, Asia, Øst-Europa, USA og mange andre steder. I tillegg kjenner vi på de nære sorger, lidelser, ulykker og tragiske sykdommer som vi kan oppleve rammer så blindt og urettferdig. Går det an å synge «Deilig er jorden» i slike tider?

Ja, går det an å synge «Deilig er jorden» i det hele tatt? Er det ikke et håpløst prosjekt å holde fast på idyllen når grunnvollene brister, døden blir en truende fiende, bomber faller og uskyldige mennesker i alle aldre drepes eller dør uten at vi kan forhindre det?

Mitt svar er ja!

La oss synge «Deilig er jorden» med ny frimodighet og styrke.

 

En av de mange som opplevde en smertefull virkelighet var den danske salmedikteren Bernhard Severin Ingemann som levde fra 1789- 1862. Faren døde nyttårsaften da han var 10 år gammel. Deretter opplevde han at moren, fire brødre og en søster døde av tuberkulose med noen års mellomrom.

Som student i København mistet han gleden, troen og tryggheten, og snart måtte han sammen med den danske befolkning gjennomleve to kriger mot engelskmennene og mot Preussen. Summen av sorger og død var høyere enn noen kunne forventes å bære. Fredssommeren 1850 var han leder av ærverdige Sorø akademi og fikk besøk av en gammel venn som hadde med seg en gammel Schlesisk melodi som han mente fortjente en god salmetekst. I løpet av natten skrev Ingemann alle tre versene til Deilig er jorden, slik vi kjenner dem i dag.

Kritikerne sa at salmen var idylliserende. Jorden var da slett ikke deilig, men blodig! «Nettopp», sa Ingemann. Jorden var en gang deilig. Vi kan fortsatt se glimt av dens deilighet. Og en dag skal jorden igjen bli deilig og nyskapt. I mellomtiden har Gud fått adresse på jorden, barnet er født, himmelen er kommet nær. Det er julebudskapet! Gud har ikke forlatt oss og sviktet sin jord. Vi er ikke lenger alene på jorden.

Derfor kan vi også denne julen, med ny og forklaret styrke synge «Deilig er jorden» som en protestsalme mot ondskap og uverdighet, og som en håpssalme i forventning om at jorden en gang skal bli ny.

Det er tid for å heie fram lysten til det gode. Ja, det er tid for å etterlyse godhet, sannhet og rettferdighet. Det er tid for å la skjønnheten bli et våpen i kampen mot det stygge, uverdige og brutale. Det er tid for å synge «Deilig er jorden» sammen og opprette en motstandsbevegelse mot alt som truer det vakre, verdige og sant menneskelig på vår jord. Julen 2017 trenger vi en ny «fredsbevarende styrke».

La oss synge «Deilig er jorden» med ny frimodighet og styrke.

Verden fortjener protestsalmer med kraft, mot og forandringsevne, og håpssalmer som minner oss på noe som er større enn oss selv. Derfor synger vi like frimodig: «Fred over jorden, menneske fryd deg! Oss er en evig frelser født!»

Velsignet jul!