Vi lever i en spa- og velværekultur, og det er ingen grenser for hvor rene og mjuke og varme vi kan bli ved skrubbing, vannmassasje og aromaterapi. Det er velvære, det!

Men hva med hjertets renhet, hva med vår samvittighet og vårt indre liv?

Vi betaler hva det koster for å få en sanselig velværeopplevelse. Men er vi villige til å ta den kostnaden det innebærer å få fred i sjela?

Nåde den som ikke sørger for at Moder Jord puster i ren luft. Nåde den som ikke bidrar til ren luft, rent vann og renhet i miljøet.

Men hva med inneklimaet i oss selv, i våre hjem og på våre arbeidsplasser?

Per Arne Dahl

Biskop i Tunsberg bispedømme

Hva med balansen i vår kropp og vår sjel? Mens kloden trues av overoppheting, trues vårt indre miljø av kulde og frost.

Ikke sjelden skubber vi borti hverandre, småhakker på hverandre og tar lett både på bitre snerter, ironiske karakteristikker, snedige halvsannheter og kjølig avvisning?

Er vi overhode villige til å betale hva det koster å forebygge og reparere forurensning av vårt indre, av våre fellesskap og av vår kultur?

Fotvasking

Skjærtorsdag er en av påskens sentrale dager som minner oss på dette. Dagen har sitt navn fra det gammelnorske skir, som betyr ren.

I kirkelige tradisjon ble dette renhetsaspektet ivaretatt i forbindelse med Jesu siste måltid med sine:

«Så heller Jesus vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med linkledet som han hadde rundt livet.»

Sånn sett er skjærtorsdag en renselsesdag som tidligere til og med ble kalt «den grønne dagen» med det dobbelte sikte; renselse, med fotvaskingen som selve tegnet, og fellesskapet, med Jesu innstiftelse av nattverdsmåltidet.

Begge dimensjoner, synliggjort av Jesus, mannen som elsket sine helt til det siste, og som midt under måltidet reiser seg, legger av seg kappen, tar et linklede, som vanligvis var det stoffet som ble brukt til å kle døde i, heller vann i fatet og begynner å vaske disiplenes føtter.

Han kom også til Peter, som ble i stuss og spurte: «Skal Du vaske mine føtter?»

Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.»

Nyskapelse

Skjærtorsdag minner oss om renselsens og fellesskapets betydning for enkeltmennesker og fellesskap.

Ikke rart at Jesus sa: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide.»

Nattverden er stedet der vi får nåde og nyskapelse i fast og flytende form.

Derfor avslutter vi nattverdsfeiringen i våre gudstjenester med ordene:

«Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere!»

Da kan det bli en velsignet påske med fred i sjela.