Gå til sidens hovedinnhold

Berith Hafnor: Er Ringerike kommune IA-bedrift?

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ja, vi må stille oss spørsmålet. Ringerike kommune er godkjent som en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), men vi har en helt annen erfaring.

Min mann har i flere år etter å ha gått av med AFP hatt en liten deltidsstilling i kommunen. Denne startet som en BPA-stilling. Da brukeren ble så syk at han kom på pleiehjem, begynte dialogen med ledelsen der vi stiller spørsmålene om både IA og personalpolitikken i kommunen.

Ikke bruk for han

Han fikk i en periode jobbe på det samme hjemmet som brukeren, men der hadde de egentlig ikke bruk for han. Derfor ble det mange dager hvor han møtte opp og gikk hjem uten å ha gjort noen ting. Dette var ikke holdbart, og var frustrerende både for han og de han jobbet sammen med. Derfor skjønte vel også ledelsen at han ikke kunne være der, og på et møte med dem ble han fortalt at han kunne få jobbe i hjemmetjenesten. De visste utmerket godt at han sliter med helsa og har dårlig rygg og ikke har mulighet for tunge løft – så vi forsto fort at dette var et forsøk på å få han til å si opp.

Berith Hafnor

Beboer i kommunen og ektefelle til bruker

Jevnaker

 

To av punktene i det IA-arbeidet dreier seg om lyder:

• Systematisk redusere psykiske og fysiske belastninger på arbeidsplassen

• Forebygge fravær gjennom tilrettelegging av arbeidet for den enkelte tilsette

Begge disse punktene mener vi ble forbigått her.

Etter mye om og men fikk han jobbe på arbeidssenteret. Der trivdes han godt og både brukere og ansatte var glade for å ha ham der.

Men dette var i et helt annet budsjettområde så der hadde de ikke pengene som skulle til. Og ikke «hadde de bruk for ham», så der kunne han ikke bli. Her hendte det flere ganger at han var en av to på jobb i sin gruppe, men «de hadde ikke bruk for ham». Brukere og ansatte hadde absolutt bruk for ham.

Vaske boliger

Og nå vil de igjen bli kvitt han, ledelsen som «ikke har bruk for han». Nå kan han få vaske boliger. Så i stedet for å redusere fysiske belastninger, så øker de dem slik at han nå MÅ gi seg og de får det som de vil. Han blir 70 år neste år og vi visste da at han uansett måtte gå, men han ønsket veldig gjerne å få jobbe til da.

Og jeg legger da til enda et punkt i IA-arbeidet:

• Aktivt stimulere til at eldre arbeidstakere blir så lenge som mulig i arbeid

Så Ringerike kommune:

Er dere virkelig en IA-bedrift?

PS: Det hører med til historien at han fikk tilbud om å jobbe som frivillig på arbeidssenteret, der de «ikke har bruk for ham»..

Svar fra Ringerike kommune:

Dette er en enkeltsak som vi ber om forståelse for at vi ikke ønsker å kommentere i media.

Rent generelt vil vi uttrykke vår forståelse for at det er trist om man opplever en følelse av at man ikke blir satt pris på eller verdsatt ut ifra den innsatsen man ønsker å bidra med.

Vi forsøker etter beste evne å tilrettelegge på en slik måte at ansatte skal kunne fortsette i sin jobb ved sykdom og annet gjennom den tilretteleggingsplikten vi som arbeidsgiver har i forhold til IA-avtalen.

Denne tilretteleggingsplikten går derimot ikke så langt at den plikter arbeidsgiveren til å omgjøre stillinger eller opprette nye stillinger. Den går i første rekke ut på å tilrettelegge for den ansatte for en gitt periode i eksisterende stilling for å vurdere om dette kan være en løsning.

Ringerike kommune er en av regionens største arbeidsgivere med om lag 2 300 arbeidstakere. Ringerike kommune har sluttet seg til den sentralt inngåtte IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet og Staten.

Dette betyr at Ringerike kommune har tegnet en samarbeidsavtale med NAV, og forplikter oss dermed til å:

• Forebygge og redusere sykefraværet

• Styrke og bedre arbeidsmiljøet

• Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet

Dette mener vi at Ringerike kommune som IA-bedrift daglig bidrar med på en god måte.

Mats Øieren, kommunikasjonssjef i Ringerike kommune

 

Kommentarer til denne saken