Åpenhet er viktig i et demokrati | Berit Brørby

POLITISK ENGASJERT: – Transparens i bruk av offentlige midler er alltid smart., mener Berit Brørby.

POLITISK ENGASJERT: – Transparens i bruk av offentlige midler er alltid smart., mener Berit Brørby. Foto:

Av

– Det er underlig at staten og mediene ikke krever innsyn i pengebruken i hele frivillig sektor i Norge, skriver Berit Brørby i dette innlegget.

DEL

MeningerModellen for Stortingspartienes økonomi er resultat av et bredt sammensatt utvalg som jeg ledet. Utvalget lagde en modell for hvordan pengestrømmene til partigruppene i Stortinget skulle være. Utvalget anbefalte at alle partier skulle få et grunnbeløp likt for alle partigrupper og et tilskudd pr. innvalgt representant.

Hvordan tilskuddet skulle anvendes av partigruppene sa Stortinget, de skal brukes til å styrke rådgiverkapasiteten til de folkevalgte. Praksis er at det er forskjellig hvordan de ulike partigruppene anvender sine tilskudd.

Egen rådgiver

Det ble også drøftet om tilskuddet skulle følge representanten slik at den enkelte innvalgte på Stortinget kunne ansatte sin egen rådgiver, slik mange europeiske land har.

Tilskuddsordningen har vist seg å være mer enn tilstrekkelig, og det bør derfor drøftes hvordan denne skal innrettes i framtida, og hvor stort innsyn mediene og andre skal ha i pengebruken. Transparens i bruk av offentlige midler er alltid smart.

Berit Brørby

Tidligere stortingsrepresentant for Oppland og odelstingspresident

11 regioner

Regionreformen gir oss nå 11 regioner, og det vil utfordre den politiske organiseringen. Det er et stort tankekors at det er flere heltidspolitikere i fylkene enn det er valgt inn på Stortinget. Tilskuddet som gis til partigruppene på Stortinget kan anvendes slik at det også stilles til rådighet rådgiverressurser for både de som er valgt til Stortinget og til de som er heltidspolitikere i de nye regionene.

Et samvirke og en desentralisering av de økonomiske ressursene mener jeg er en modell som bør prøves ut. De etablerte partikontorene i fylkene kan betjene både dem som er på Stortinget og de, som er folkevalgte i fylkene.

For det er ombudsmenn og kvinner de er, for sitt parti og sitt fylkes innbyggere. Fortsatt vil det være midler til å ha tverrfaglige rådgiverressurser til de folkevalgte på Stortinget.

Innsyn i pengebruken

Åpenhet er viktig i et demokrati. Det er derfor underlig at staten og mediene ikke krever innsyn i pengebruken i hele frivillig sektor i Norge, ikke bare i idretten og i partigruppene.

LES OGSÅ: Demokratiets paradoks | Terje Bårdseng 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags