Gå til sidens hovedinnhold

Beate Føli og Morten Dåsnes: For stramt i Hole?

Artikkelen er over 5 år gammel

– Skyver vi vedlikeholdsoppgaver foran oss, nedprioriterer vi forebygging og folkehelse og sliter vi ut ansatte med overtid og arbeidspress? spør Beate Føli og Morten Dåsnes i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har vært gjennom et år med kraftige budsjettkutt i Hole. Etter en krevende budsjettprosess ble vi politikere enige om budsjettet, kommuneledelsen har fulgt opp med stram økonomistyring og ansatte har stått på for et best mulig tilbud for innbyggerne innenfor de vedtatte budsjettrammene. Nå er vi i full gang med nytt budsjett.

I Hole SV er vi opptatt av å vurdere konsekvensene av årets budsjett og av å se framover. Vi skal ivareta et godt tjenestetilbud for innbyggerne, gi ansatte gode rammevilkår og ruste kommunen for nye utfordringer. Vi registrerer at enkelte partier snakker om tvangssammenslåing, men vårt utgangspunkt er at Hole skal bestå som egen kommune i samsvar med folkeviljen. Da må vi ta vare på både bygg og ansatte i kommunen slik at de holder i mange år.

Ikke bærekraftig?

I hovedsak har vi klart å tilpasse aktivitetsnivået i Hole til nye budsjettrammer på en god måte. Men vi får meldinger om og registrerer at situasjonen er stram, og kanskje ikke bærekraftig over tid på flere sektorer. Det gjelder bl.a. vikarbudsjett i barnehage, skole og helse- og omsorgssektoren, midler til skolemateriell og vedlikehold av kirkebygg.

Kulturtilbudet vårt rangeres blant de dårligste i landet, og vi betaler ikke vår andel til det arbeidet Skiforening, Turistforeningen og Friluftsrådet gjør for friluftstilbudet på Marka. Når det største friluftsområdet nede i bygda raseres av 4-felts veg, blir vi enda mer avhengig av et godt tilbud på Marka.

Eiendomsskatt

Hole SV vil gjerne ha tilbakemeldinger på status og utfordringer. Skyver vi vedlikeholdsoppgaver foran oss, nedprioriterer vi forebygging og folkehelse og sliter vi ut ansatte med overtid og arbeidspress? Det kan koste dyrt på sikt.

Vi vil at Hole skal være en god kommune å bo i med solide tjenestetilbud på alle sektorer. Så langt har ikke vi sett at det er nye innsparingsmuligheter som ikke vil ramme unødig hardt eller fører til at vi bryter minstenormer.

Da vi innførte eiendomsskatt, tenkte vi at den kunne trappes opp i samsvar med lovens grenser med 2 promille etter første året. Det tror vi ikke er nødvendig. En økning av eiendomsskatten med 1 promille til 3, vil imidlertid være på samme nivå som Ringerike og gi 6 millioner mer til viktige oppgaver. Et promilles bidrag til fellesskapet fra oss alle kan være svært viktig. Hole SV vil lytte både til befolkningen i Hole og til ansatte i kommunen som skal gjøre jobben, når vi vurderer behov og inntektsmuligheter i 2017-budsjettet.

Kommentarer til denne saken