2. oktober hvert år markerer sosialpedagoger over hele verden den internasjonale sosialpedagogdagen. I Norge er dette tusenvis av barnevernspedagoger og vernepleiere som hver dag arbeider for inkludering og sosial rettferdighet. For at utsatte barn og unge skal få en god oppvekst.

For at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i samfunnet. De er viktige yrkesgrupper for at velferdsstaten skal fungere.

Barnevernspedagogenes og vernepleiernes kompetanse bygger på et sosialpedagogisk grunnlag. Et grunnlag som handler om å bygge opp under fellesskap mennesker imellom, og å se den enkelte i sitt liv.

Særskilt fokus

Barnevernspedagogen har et særskilt fokus på barn og unges oppvekst, og vet mye om hva som trengs for at utsatte barn og unge kan mestre sitt eget liv og utvikle seg. Barnevernspedagogen er opptatt av hvordan barn og unge selv kan og skal bli hørt og sett i sin hverdag.

Vernepleieren har et særlig blikk på mennesker med utviklingshemning og kognitivsvikt, og kan mye om å tilrettelegge og åpne verden for deltakelse og mestring i samfunnet og hverdagen. De har i tillegg en helsefaglig kompetanse som er viktig i deres profesjonsutøvelse

Manglende status

Barn, ungdom og mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser har fortsatt ikke den status i samfunnet som de fortjener. Det må tas et nasjonalt ansvar for at samfunnsoppgavene knyttet til utsatte barn og unge og mennesker med funksjonsnedsettelser får høyt fokus og prioritet.

De som jobber i barnevernet gjør en viktig jobb og har en ansvarsfull stilling. De har barnets beste i fokus og de er avhengig av å ha tillit og legitimitet i befolkningen.

Folk bør bli bedre kjent med den viktige kompetansen barnevernet tilbyr, dette får dessverre liten plass i mediene. FO heier på barnevernsarbeideren!

Trenger å bli sett

Vernepleierne jobber daglig med grupper i samfunnet som på ulik måte trenger å bli sett og få en tilrettelegging for bedre å kunne delta på lik linje med andre. FO heier også på vernepleierne og verdsetter den innsatsen de gjør.

Gratulerer med dagen til alle barnevernspedagoger og vernepleiere.

LES OGSÅ: Varslet om 36 alvorlige voldssaker mot små barn i fjor