Mangel på kunnskap om barnevernet | Barnevernsstudenter

MÅ LÆRES: Kunnskap om hvordan barnevernet jobber bør komme tidlig inn i barnehagelærer- og lærerutdanningen,  mener barnevernsstudenter i dette iinnlegget.

MÅ LÆRES: Kunnskap om hvordan barnevernet jobber bør komme tidlig inn i barnehagelærer- og lærerutdanningen, mener barnevernsstudenter i dette iinnlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Grunnskolelærere og barnehagelærere befinner seg i en stor maktposisjon i forhold til å spre kunnskap rundt barnevernet, skriver barnevernsstudenter

DEL

MeningerSom barnevernsstudenter i praksis på grunnskole ble vi møtt av elever som spurte om vi kom for å ta dem. Grunnskolelærerne hadde også begrenset kunnskap om hva vi som barnevernsstudenter kunne bidra med i en skolesammenheng. Mange av oss ble brukt som assistenter eller hjelpelærere.

Som barnevernsstudenter, tenker vi at dette er bekymringsverdig, da det viser tegn til lite kjennskap om barnevernet i grunnskolen. Men hva kommer egentlig dette av? Er det mangelen på kunnskap rundt barnevernets arbeid, eller er det tittelen «barnevernspedagog» som er lite omtalt i skole- og barnehagesektoren.

Frykter barnevernet

Eller kan det faktisk komme av at foreldre har minimal kunnskap om barnevernet, som gjør at foreldre frykter barnevernet og legger vekt på det negative som ofte er omtalt i mediene overfor sine barn. Vi vet jo at foreldres tanker og meninger ofte overføres til barna.

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ble det i løpet av 2016 sendt rundt 6900 bekymringsmeldinger til barnevernet fra skoler, og rundt 2980 fra barnehager rundt om i Norge. Det utgjør 12 prosent og 5 prosent av alle bekymringsmeldinger som kom inn til barnevernstjenesten i løpet av 2016.

Med utgangspunkt i Bufdir's statistikker kan man spekulere i hvorfor det er sånn at kun 12 prosent og 5 prosent av bekymringsmeldingene sendt til barnevernet kommer fra skole og barnehage. Det kan blant annet skyldes mangel på kunnskap når det kommer til å identifisere risikofaktorer rundt et barn.

Eller det kan tyde på foreldrevern, der barnehagene og skolene velger å ikke melde på grunn av frykt for tillitsbrudd med foreldrene.

Å skille barna fra foreldrene – er Norge bedre enn USA?

I en maktposisjon

Grunnskolelærerne og barnehagelærere befinner seg i en stor maktposisjon i forhold til å spre kunnskap rundt barnevernet, som kan bidra til ufarliggjøring blant barna. Ifølge tidligere og nåværende lærerstudenter, er kunnskapen om barnevernets arbeid lite prioritert i studieløpet og i selve fagfeltet.

Kunnskap om hvordan barnevernet jobber bør komme tidlig inn i barnehagelærer- og lærerutdanningen. Tidlig samarbeid mellom de ulike linjene i utdanningsløpet kan bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet og ufarliggjøre frykten for barnevernet.

Kanskje det er sånn at barnevernspedagoger, lærere og barnehagelærere gjennom tidene har hatt et rettet fokus på sin egen kunnskap. Det kan ha medført et dårligere samarbeid på tvers av de ulike tverrfaglige instansene.

Det er derfor viktig at både barnevernspedagoger, lærere og barnehagelærere begynner å rette sin tillærte kunnskap og dele det videre med hverandre.

Det å jobbe med et godt tverrfaglig samarbeid som har sin rettelse mot kunnskap, vil være et resultat i å oppnå målet i å tenke på barnets beste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags