I disse dager er det mange unge mennesker som starter på årets sommerjobb. For de fleste handler dette om å skaffe seg litt penger til å kunne bruke utover i studieåret.

Men sommerjobben kan være langt viktigere for karrieren enn du tenker på.

Når kampen om arbeidsplassene strammes til, er det de med mest relevant kompetanse og erfaring som stiller sterkest. I en tid der stadig flere har mastergrad, vil andre ting telle mer.

Det viktigste er ofte ikke hvor du har sommerjobb, men at du har det.

 

Det å ha hatt en jobb ved siden av studiene, sommerjobb, deltatt i studentpolitikk eller annen organisasjonsvirksomhet teller ofte i positiv retning når man skal søke på stillinger.

LES OGSÅ: De fikk sommerjobb i Jevnaker kommune

Det viktigste er ofte ikke hvor du har sommerjobb, men at du har det. Har du i tillegg tatt ansvar og vist deg som en ansvarlig medarbeider, kan det telle særlig positivt. Ikke minst er det viktig med en bred og variert bakgrunn hvis du skal peke deg ut til å bli fremtidens leder. Dette gjelder både toppledere og mellomledere.

Ledelse handler om ansvar, derfor er det positivt at man viser vilje til ansvar allerede mens man er student eller tidlig i yrkeskarrieren.

Lederne mener det er viktig med bredde i rekrutteringen av ledere både i offentlig og privat sektor, derfor er vi opptatt av at flere kvinner, folk med minoritetsbakgrunn og så videre stiller seg i en posisjon hvor de kan bli ledere i framtiden.