Avklarende møte om Ringeriksbanen og ny E16 | KrF i Ringerike og Hole

BANEN HAR PRIORITET: – Hareide bekrefter at regjeringen har Ringeriksbanen og E16 som prioritet, skriver KrFs gruppeledere i Ringerike og Hole.

BANEN HAR PRIORITET: – Hareide bekrefter at regjeringen har Ringeriksbanen og E16 som prioritet, skriver KrFs gruppeledere i Ringerike og Hole. Foto:

Av
DEL

MeningerKrF Ringerike tok initiativ til et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide, sammen med KrF Hole.

Temaet for dette møtet var å avklare statsrådens holdning til framdriften og prioritering av FRE16 prosjektet. Møtet ble gjennomført som et nettmøte.

Arnfinn Holten og Knut Stubben fra KrF Ringerike deltok på møtet sammen med Hege Irene Fossum fra KrF Hole, i tillegg deltok også Lars B. Salvesen fra KrF Viken og Ludvig Munkejord fra KrF i Hallingdal.

Fra Departementets side deltok samferdselsminister Knut Arild Hareide, statssekretær John-Ragnar Aarset (H) og politisk rådgiver Stig-Øyvind Blystad (KrF).

På grunn av de justeringer som ble gjort i forbindelse med revidert statsbudsjett ønsket KrF Ringerike og KrF Hole et møte med Samferdselsministeren der vi kunne få en avklaring på om FRE16 prosjektet fremdeles er et prioritert satsingsområde for regjeringen.

Hareide bekreftet at for regjeringen er Ringeriksbanen og ny E16 en prioritet. Dette av flere grunner, en ny Ringeriksbane og ny E16 vil bety en vesentlig forbedring tidsmessig, på reiser mellom Oslo og Bergen.

En ny bane og ny E16 har stor betydning for Hallingdals regionen med hensyn til næringsutvikling og turisme, og for Ringeriksregionen være en viktig del av den nye InterCity satsingen.

Ringerike og Hole vil også være viktig som bo og arbeidsmarked for Oslo-regionen.

Statsråden uttalte at det er mulig å få til et kryss på Helgelandsmoen, men dette ville forutsette en vesentlig medfinansiering fra utbyggere, kommunene og fylket.

Prisen for et kryss på Helgelandsmoen vil ligge på rundt 250 millioner kroner. Vi ble her utfordret på å komme i dialog med partene slik at dette kunne avklares før revidert budsjett i 2021.

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra dette møtet ser KrF Ringerike og Hole fram til at Ringeriksbanen og ny E16 kommer.

Om lokale utbyggere på Helgelandsmoen og kommunene ønsker å bidra økonomisk, kan det bygges kryss på Helgelandsmoen.

KrF er glade for disse avklaringene og ser framover mot byggestart.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags