Gå til sidens hovedinnhold

Åsa er ei levende bygd med yrende folkeliv

Artikkelen er over 6 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ønsker velkommen til utviklingen i Åsa, med tyngde på folkeliv, levende bygder, Vegård skole og Åsatua naturbarnehage.

Åsa er ei bygd og ei grend i Ringerike kommune (tidligere Norderhov kommune) i Buskerud. Bygda strekker seg fra den såkalte Åsaporten (den første veitunnelen inn mot Åsa fra Norderhov) og rundt nordenden og østsiden av Steinsfjorden, sør til grensen mot Hole kommune. Åsa regnes også med til Vegårdsfjerdingen. Grenden omfatter den litt tettere bebyggelsen innerst (nord) ved fjorden.

Fra Stubbdal innerst i Åsa går det vei opp mot Damtjern på Krokskogen, på grensen inn mot Nordmarka. Fra Åsa kan man også ta seg opp til Mørkgonga naturreservat. Den lokale skolen heter Vegård skole, og ligger i grenda i nordenden. Skolen er kjent for sine loppemarked med auksjoner og mannekengoppvisning. Området er flittig besøkt av folk fra Bærum, Asker og Oslo. Kjerraten i Åsa ligger også her, og har i de senere år fått sitt eget museum.

Levende bygder og utvikling:
På forespørsel fra innbyggere i Åsa tok vi kontakt med Øyvind Tingleff, kjent tegner og kjeramiker fra Ringerike. Vi spurte om han kunne hjelpe oss med en visuell tegning for alle alderstrinn. Han tok oppdraget, og ønsket å komme med skisseblokk og kamera for å lage en tegning. Med denne visuelle tegningen ønsker vi å vise noe av det flotte Ringerike har å by på, Åsa.

Det har over tid vært mye snakk om økonomien i Ringerike, de snur hver stein, og lander ofte på å legge ned skoler, selv om dette ikke bærer seg økonomisk. Kommunen ønsker/ser seg nødt til å bruke av midlene som er tiltenkt skole og opplæring, til andre kommunale oppgaver.

Våre innspill vedrørende Vegård skole sin fremtid, til kommunen og Hovedkomiteen for oppvekst og kultur, viser at de folkevalgte ikke leser innspill som blir sendt til kommunen, de setter seg lite inn i betydningen av saker. Vi mener kommunen er tjent med utviklig og vekst i Åsa.

Representanter fra kommunen har vært invitert til Åsa på orientering og folkemøter. Rådmannen, ordføreren og flere politikere har vært på møtene, de ønsker aktive innbyggere og engasjement, noe vi også ønsker. Vi ønsker blant annet primært å beholde Vegård skole, da den vil trekke til seg tilflyttende til bygda. Ikke bare for å ha en skole, men fordi det å ha trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge, der de blir sett, føler trygghet og tilhørighet og får utvikle en god selvfølelse er viktig Og for at vi får voksne som kan bidra til å utvikle Regionen og Norge videre. De holdningene og verdiene innbyggerne har, betyr mye for et levende lokalsamfunn med barnehage og skole.

Som et alternativ har flere yngre Åsaboere med små barn ytret ønske om å se på mulighetene for å starte en privatskole, mye er gjort, og søknaden vil sendes. Bakgrunnen for dette er at det vil berike Regionen med alternativ pedagogikk.

Sats på Åsa

• Nå er det vedtatt at overføringsledning Åsa – Monserud skal stå ferdig i 2016, og vi forventer befolkningsøkning til bygda og Vegård skole.
•  Vi har startet utviklingsgrupper som omhandler utbygging og skoleutvikling med mer.
•  Vi er i en Region med vekst, og trenger det arealet som er flott å bygge på.
•  Kommunen ser potensialet i Åsa, og ønsker at vi skal jobbe oss inn imot kommuneplanen i Ringerike vedrørende utvikling.
•  Åsa har mange naturgitte flotte tur og rekerasjonsmuligheter.

Så, kjære politikere og rådmann med rådgivere og alle innbyggere i regionen, se for en mulighet….

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.