Det trengs mer satsing på hjelp til sosialhjelpsmottakere! | Arnfinn J. Holten (KrF)

– I den grad staten ikke lykkes i sitt arbeid med å få arbeidsledige ut i arbeid, blir det kommunen som får oppgaven i fanget, skriver Arnfinn Holten. Foto: Espen Ødegård

– I den grad staten ikke lykkes i sitt arbeid med å få arbeidsledige ut i arbeid, blir det kommunen som får oppgaven i fanget, skriver Arnfinn Holten. Foto: Espen Ødegård

Av
DEL

Meninger12/11 hadde jeg et leserinnlegg her i avisa om at regjeringen skyver utgifter for hjelp til arbeidsledige over på kommunene, som får økte utgifter til sosialhjelp. I et leserbrev 17/11 skriver Runar Johansen - som er Høyres gruppeleder og leder av hovedutvalget for helse, omsorg og velferd i Ringerike - at mine påstander er misvisende. Og så referer han til tall fra forslaget til statsbudsjett for 2019, som vel er små tiltak sett i forhold til behovene på landsplan.

Samtidig påstår Johansen at Ringerike kommunestyret reduserte budsjettet for sosialutgifter med 7 millioner kroner fra 2017 til 2018, som et tilsvar til min opplysning at kommunestyret nå har tilleggsbevilget 7 millioner kr til dette i 2018. Faktum er at sosialstønad i budsjett 2018 ble redusert med 1 million kroner fra budsjett 2017.

Arnfinn Holten

Ringerike KrF

25/9 fikk formannskapet i Ringerike en orientering om situasjonen når det gjelder økonomisk sosialhjelp. Der er det opplyst at flere av landets kommuner opplever at utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker i 2018 og at det også gjelder Ringerike. Det nevnes følgende hovedårsaker:

1. Nytt regelverk om at tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger har blitt kortet ned fra 4 til 3 år. Samtidig er muligheten for å forlenge stønaden redusert til kun to år. Ringerike har redusert antall saker på arbeidsavklaringspenger fra 1018 1. januar 2017 til rundt 700 i dag. Noen av de som tidligere mottok arbeidsavklaringspenger, er i dag avhengig av kommunal økonomisk sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad. Dette kommer til å øke framover. Det blir kommunen som blir sittende igjen med de som har det vanskeligst med å komme seg i arbeid.

2. I sommer har NAV i de fleste fylker har hatt et stort overforbruk på tiltaksbudsjettet og for å rette opp dette har NAV-kontorene hatt minimalt med tiltak denne høsten. Dette innebærer også at disse brukere ikke mottar tiltakspenger, men blir avhengig av kommunal sosialhjelp.

3. Når flyktninger er ferdig med introduksjonsprogrammet som går over 2 år og ikke er i arbeid eller utdannelse, havner de ofte på sosialhjelp.

I den grad staten ikke lykkes i sitt arbeid med å få arbeidsledige ut i arbeid, blir det kommunen som får oppgaven i fanget. Og det gjelder de som har de største vanskene.

Derfor må kommunen satse ekstra på flere tiltak som kan gi hjelp til disse til å kvalifisere seg til arbeid. De kan da få en bedre framtid og kanskje kommunen da etter hvert kan få lavere utgifter til sosialhjelp. Og det aller beste er å iverksette forebyggende tiltak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags