Gå til sidens hovedinnhold

Arnfinn J. Holten (KrF): Arbeiderpartiets framtid

Artikkelen er over 3 år gammel

– Dersom Arbeiderpartiet vil gjenreise seg som et ledende parti, må det ha en klarere profil på å gi hjelp til de som har det vanskelig på ulike områder i livet, skriver Arnfinn J. Holten i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Ringerikes Blad redegjør Ringerike Arbeiderpartis leder Mons-Ivar Mjelde for alt det gode partiet har gjort og vil gjøre framover for at folk skal ha det bra her i landet. Han forteller bl.a. at partiet selv i opposisjon etter sist stortingsvalg har fått gjennomslag for flere lærere i skolen.

Men da glemmer han å fortelle at uten at Kristelig Folkeparti kjempet fram denne og andre saker overfor Regjeringen ved utarbeidelsen av statsbudsjettet for 2018, så hadde det ikke blitt slike seire.

Det hevdes tidvis at de små partiene har for stor makt når de sitter i «vippeposisjon». Men jeg vil faktisk hevde at det har vært et gode for utviklingen i Norge at ytterfløyene i politikken ikke har skiftet på å ha full makt. Da hadde vi fått politikk som i perioder ville vedta ordninger som minst halve nasjonen ofte ville være svært lite fornøyd med. Sentrumspartiene har hele tiden vært der som moderatorer mot ytterligheter. Det har vært viktig for samholdet i landet vårt.

Arnfinn J. Holten

Gruppeleder i Ringerike KrF

Blandingsøkonomi

Fram til 1963 da Regjeringen Gerhardsen måtte gå av, stemte KrF ofte sammen med Arbeiderpartiet i økonomisk politikk i Stortinget, men Arbeiderpartiets målbevisste politikk med å motarbeide kristne samfunnsinstitusjoner og ordninger, førte til at KrF mer og mer søkte samarbeid med de ikke-sosialistiske partiene. Det skjedde også fordi KrF var opptatt av at landet trengte både markedsøkonomi og offentlig sosialøkonomisk politikk. KrF mener en slik blandingsøkonomi kan fungere godt når det styres slik at alle får en grei økonomi. Så i 1965 kom Borten-regjeringen der KrF deltok. Dermed var KrF havnet på ikke-sosialistisk side.

Da Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre før siste stortingsvalg prøvde å åpne døra litt på gløtt for KrF, ble det faktisk mye støy innen deler av Arbeiderpartiet. Det viser at mange der fortsatt er sterkt imot en del av de kristne verdier KrF står for.

Reduserte ytelser

I høst skrev jeg en kommentar til resultatet av stortingsvalget. Der framholdt jeg at det i 2011 under regjeringen Stoltenberg ble inngått et prinsippforlik mellom de fleste partiene i Stortinget om hvordan trygdeytelsene skulle kunne justeres slik at de ikke skulle bli altfor kostbare. Dette trygdeforliket har regjeringen Solberg brukt til å redusere trygdeytelsene vesentlig for store grupper som har det vanskelig. Bl.a. ble barnetillegget redusert dramatisk. Dette er forhold som KrF dessverre har måttet akseptere hvis man ikke ville felle regjeringen. Og også Arbeiderpartiet var bundet opp i dette forliket. Blant de trygdede ble det et opprør og deres stemmer gikk nok av den grunn i stor grad til Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Dersom Arbeiderpartiet vil gjenreise seg som et ledende parti, må det etter min mening bl.a. ha en klarere profil på å gi hjelp til de som har det vanskelig på ulike områder i livet. Og man må jobbe hardt for å få til dette og ikke la de vinne som mener at folk uten jobb m.v. etter hvert skal ha det så trangt økonomisk at de forhåpentligvis presses ut i en eller annen jobb. Men hva så når disse jobbene ikke finnes?

Hjelpetiltak tidlig

KrF vil være med å kjempe for at alle som har det vanskelig skal få god hjelp. Vi mener at sterk og solid satsing på hjelpetiltak tidlig, vil gi uttelling ved at folk faktisk kommer i arbeid. Mager satsing på hjelpetiltak fører ikke fram. Og så må det offentlige finne måter å få fram arbeidsplasser til de som mangler faglig utdanning eller som har andre problemer med å få seg en jobb. Bl.a. bør kommunene ha økonomi til å hjelpe fram fagarbeidere på ulike områder innen kommunal sektor. Her mener jeg arbeidstreningsbedriftene kan spille en viktig rolle som utgangspunkt for ny satsing.

Vi ønsker Arbeiderpartiet velkommen til å hjelpe oss med dette arbeidet!

Kommentarer til denne saken