Gå til sidens hovedinnhold

Nav: Arbeid er bra for helsa

Artikkelen er over 5 år gammel

– Skal vi lykkes med å redusere sykefraværet må alle involverte bidra, skriver fylkesdirektør i Nav Buskerud, Elisabeth Holen, i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nærvær på arbeidsplassen er viktig for arbeidsgiverne, og arbeid er bra for helsa for de fleste.

Jo lengre du er borte fra arbeidsplassen, jo vanskeligere er det å komme tilbake.

Vi i Nav i Buskerud er opptatt av at sykmeldte arbeidstakere holder kontakt med arbeidsplassen, og at de gode løsningene finnes på den enkelte arbeidsplass.

Bedret folkehelse

I Norge har det vært bedring i folkehelsen de siste tiårene - aldri har vi vært friskere enn nå! Likevel har vi det høyeste sykefraværet blant OECD-landene.

Hver sjette nordmann i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom. Sykepenger er en stor utgiftspost, og den mest gunstige trygdeordningen vi har.

Dette koster mye for samfunnet, og det er nødvendig at ordningen praktiseres med omhu, og etter regelverket.

Viktigste arena

Hovedregelen er at du som er sykmeldt må delta i arbeidsrelatert aktivitet for å ha rett til sykepenger i mer enn 8 uker. For deg med et arbeidsforhold, betyr dette arbeid på egen arbeidsplass, så mye du er i stand til.

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for god sykefraværsoppfølging.

Skal vi lykkes med å redusere sykefraværet må alle involverte bidra. De gode løsningene for arbeidsgiver og sykmeldte finner man gjennom dialog og samarbeid.

Som arbeidsgiver har du ansvar for tilrettelegging på arbeidsplassen. Arbeidsgiveren skal sammen med den som er sykmeldt se etter muligheter for arbeid.

Dette kan innebære at du som er sykmeldt gjør noen av dine faste oppgaver eller utfører andre arbeidsoppgaver enn det du vanligvis gjør, i en avgrenset periode.

Leger og andre som skriver ut sykmelding må, gjennom hele sykefraværsløpet, vurdere muligheten for gradert sykmelding. Arbeidsgiveren har ansvar for at det utarbeides en oppfølgingsplan hvor muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen er beskrevet. Oppfølgingsplanen sendes til legen som benytter denne i vurderingen av gradert sykmelding. Etter 8 ukers sykefravær skal NAV vurdere om aktivitetskravet i loven er oppfylt.

Er kravet til aktivitet ikke oppfylt sender NAV varsel om midlertidig stans av sykepenger, og man oppfordres til å kontakte arbeidsgiver for å vurdere mulighetene for arbeid. Dette handler ikke om å frata folk som har behov for sykmelding rettigheter, eller å overprøve legenes medisinske vurderinger.

Tydelige krav

Det nye er at vi setter tydeligere krav til arbeidsgivere, arbeidstakere, leger og oss selv. NAV i Buskerud har planlagt praksisendringen, og vi har gitt informasjon til arbeidsgivere, arbeidstakere og leger.

Hedmark har siden 2013 satset på tett og tidlig oppfølging av sykmeldte, og sykefraværet har sunket med ti prosent.

I Buskerud utgjorde det legemeldte sykefraværet i fjor 1,4 millioner tapte dagsverk, og en reduksjon i fraværet tilsvarende i Hedmark gir gevinst på 140.000 dagsverk.

Redusert sykefravær utgjør en forskjell for fellesskapet, arbeidsgiverne og for den enkelte. Arbeid er viktig for helsa!

Kommentarer til denne saken