Hvert år på denne tiden er det hektiske dager med formidling av søkere til læreplass. Både bedrifter, opplæringskontor og ikke minst fylkeskommune er særlig aktive nå. Virksomheter i Buskerud har gjort det til vane å sette ny rekord i antall læreplasser.

Samtidig melder fylkeskommunen at flere velger yrkesfag, og at flere gjennomfører. Dette er gode nyheter. Næringslivet i Buskerud har stort behov for faglært arbeidskraft. Våre medlemsbedrifter melder at de i dag må si ifra seg oppdrag på grunn av mangel på yrkesfaglig kompetanse. Samfunnet går derfor glipp av viktig verdiskapning.

Økning på 25 prosent

Buskerud fylkeskommune rapporterte nylig at antall lærekontrakter de siste fem årene har økt med 25 prosent. NHOs kommune NM for 2018 er nå klart, og der kjenner vi igjen denne økningen.

En av enkeltindikatorene for Kommune NM er sysselsatte med beståtte fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. I Buskerud ser vi nå at samtlige kommuner som forbedrer sin rangering i Kommune NM, også har hatt en positiv utvikling i indikatoren med beståtte fagprøver.

Både Ringerike og Hole bedrer i år sin plassering, samtidig har de også over tid økt denne enkeltindikatoren. Det er selvsagt summen av indikatorer som spiller en rolle i kommunens plassering.

Riktig kompetanse

Det er allikevel en god påminnelse om at nok av riktig kompetanse er viktig for virksomhetenes verdiskapning og for det enkelte lokalsamfunn.

Det er næringslivet som står for majoriteten av alle løpende lærekontrakter. Vi vet at mange bedrifter allerede har en høy andel lærlinger. Det er flest små og mellomstore bedrifter i Norge.

En liten bedrift har gjerne eier eller leder selv i produksjonen. Å følge opp en lærling kan da være en balansegang, med tanke på å opprettholde produktivitet og lønnsomhet.

Vi møter allikevel jevnlig engasjerte lærebedrifter av alle størrelser i hele fylket, som ikke bare følger opp egne lærlinger, men også er praksisbedrift og samarbeidspartner med skolene. Disse bedriftene ser fordelen ved å satse på lærlinger.

Tenker langsiktig

De tenker langsiktig på eget -og bransjens rekrutteringsbehov. Samtidig mener nok flere at de også tar et samfunnsansvar ved å være lærebedrift. Uansett beveggrunn, deres innsats og dedikasjon som part i opplæring av fremtidens arbeidskraft er imponerende!

Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. Det er krevende. Ikke bare skal man treffe med dimensjonering av klasser mot det estimert tilgjengelig antall læreplasser. Søkerne har også individuelle preferanser for hvor de vil ha læreplass, hvilken bedrift de helst vil være lærling hos og det spesifikke fagbrev de vil ha.

Det er ikke enkelt å få tilbud til å matche etterspørsel. Hvert år står det igjen bedrifter som ikke har fått tak i lærlinger, og søkere som ikke har fått læreplass. Allikevel lykkes man altså i Buskerud, år etter år. Det går i riktig retning og det er bra!

Trenger flere plasser

Men til tross for nye rekorder og positiv utvikling, må vi stå på og jobbe videre. Det fortsatt behov for flere læreplasser i Buskerud.

I Ringeriksregionen er det pr. i dag ennå 23 søkere fordelt på 14 lærefag uten lærlingplass. Vi sender derfor en oppfordring til dere som ikke er lærebedrift eller har lærling.

Din virksomhet kan nå være med på å øke antall fagarbeidere samt utgjøre stor forskjell for en ungdom på vei mot et framtidig arbeidsliv. Kontakt Buskerud fylkeskommune med spørsmål. Du kan enkelt sende en mail til formidling@bfk.no og få svar.

Du vil garantert bli møtt av serviceinnstilte mennesker. Kanskje blir også din virksomhet i 2018 en del av en voksende gruppe med lærebedrifter i Buskerud.