«Det er ikke nødvendig å dra til Hønefoss for å finne publikumsmagnetene lenger», skriver Lise Bye Jøntvedt i et leserinnlegg.

Bra! Det er en glede å lese at en politiker skriver om handelen for hele Hønefoss, og ikke bare om handelen rundt Søndre torg!

Det har vært et altfor stort fokus på sentrumsutviklingen og områdene rundt Søndre torg.

Politikernes prinsipp om å starte planleggingen innenfra, for deretter å bevege seg utover, holder ikke mål, mener jeg. Det vil ikke føre til en god byutvikling!

Lise Bye Jøntvedt sitt leserinnlegget gir et bluss av håp for «den vanlige mann i gata».

Anne-Berit Haugen Rijken

 

Hele Hønefoss

Jeg håper virkelig at politikerne nå vil rette fokuset sitt mer mot utviklingen av hele Hønefoss, og gjerne mot kommunen i sin helhet. Jeg håper at de i sterkere grad vil vurdere sammenhengene, og hvor det er lurt å legge de forskjellige funksjonene og bygningsmassene.

Jeg tenker at politikerne bør fokusere mye mer på områdene rundt barneskolene: Veien, Benterud, Ullerål og Hønefoss-skolene.

Bedre resultat

Ved å fokusere på en kvalitetsmessig utvikling av disse områdene, vil man lettere kunne finne flotte sammenhenger mellom disse områdene, sentrumsområdene og omkringliggende områder.

Det vil gi et mye bedre resultat i forhold til byutviklingen, tror jeg.

En grundig planlegging for disse skoleområdene, vil bl.a. kunne avhjelpe problemene med de store bilkøene gjennom sentrum.

Lise Bye Jøntvedt sitt leserinnlegg gleder og gir håp, for en byutvikling som skal holde mål i lang tid framover!

LES OGSÅ: