Den 10.06.2016 skrev jeg et leserinnlegg med overskriften: «Helhetlige gode planer først. Utbygging etterpå». Grunnen til det, var at jeg så for meg at et scenario lett kunne oppstå. I disse dager utspiller det seg et slikt scenario. Det er i forbindelse med nybyggingen i Hønengata.

Utbygger Sindre Lafton mener at det nå skjer en klar forskjellsbehandling i Hønengata. «Ringerike Boligstiftelse» sin søknad om byggetillatelse har glidd greit igjennom systemet. Han får mer motstand og trøbbel.

På den andre siden har han fått lov til å gå i gang med regulering av kombinerte nærings- og leilighetsbygg i Stangs gate 7, Sundgata (kvartal 26), mens andre har hatt trøbbel i dette området i lang tid.

Anne-Berit Haugen Rijken

 

Jeg vet ikke alt hva som skjer i kontakten mellom utbyggere, naboer og kommunen, men det hele virker både planløst og tilfeldig på meg.

Nå henvender jeg meg direkte til utbyggerne:

Vær så snill!

Ikke start med utbyggingen før det har blitt mer orden i sakene!

Vær villige til kanskje å måtte forandre på de planlagte bygningene!

Når de etterlengtede byplanene kommer på plass, skulle jeg tro at dere utbyggerne vil få kortere og mer oversiktlige søknadsprosesser. Da kan dere, på sikt, få dratt denne ventetiden inn igjen. Utgiftene til planprosessen vil kanskje også gå ned.

Hønefoss i våre hjerter!