Stortinget vedtar nå ny kommunestruktur. Antall kommuner synker fra 426 til 354. Dette er gledelig av flere grunner.

For det første, Høyre ønsker at kommunene skal få mer ansvar og større frihet. Vi vil flytte mer makt nærmere der folk bor. Staten skal overstyre mindre, slik at kommunens vedtak gjelder oftere. Men da må vi ha en kommunestruktur som setter kommunene i stand til å få flere oppgaver. Mange kommuner er i dag for små til å fylle flere oppgaver.

For det andre, Høyre ønsker kommuner som kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Dette er bedre enn det som åpenbart har blitt Senterpartiets nye ideal: At kommunestyrene outsourcer tjenestene fra kommunen til interkommunale ordninger. Det er en oppskrift på at både lokaldemokrati og folkevalgt kontroll forvitrer.

Anders B. Werp

Stortingsrepresentant Buskerud Høyre

 

Flere kommunesenter

Ingen lokalsamfunn blir nedlagt når kommunen blir større og sterkere, det er ingen regler om at man må ha kun ett kommunesenter dersom det er behov for flere. Flere kommuner har vedtatt delt lokalisering som en del av sammenslåingen.

I tillegg har Høyre i regjering styrket kommuneøkonomien så kommunene har mer å rutte med – slik legger vi grunnlaget for bedre kommuner, bedre lokalsamfunn og bedre velferd.

Se grafikken: Slik blir det nye norgeskart 

Bremseklossen Ap

Den mest negative rollen i arbeidet med kommunereformen er det Arbeiderpartiet på Stortinget som har hatt. Ap har vært en bremsekloss, og det er toppet med at de har gjort felles sak med Senterpartiet. Støre har vinglet og Vedum har bremset.

Desto større grunn er det til å gi ros til de 47 Ap-ordførerne og 22 Sp-ordførerne som har jobbet for at sin kommune skal gå sammen med naboen.

Vinnerne i kommunereformen er innbyggerne og morgendagens generasjoner. Nye sterke kommuner kan sikre bedre tjenester.

LES OGSÅ: Buskerud blir slått sammen med Akershus og Østfold