Et forsøk på å ramme AKA og XXL | Paal Haakensen

SVARER: - AKA har ved enhver etablering forholdt seg til rammene i planen, dette har også medført at vi har valgt å takke nei til enkelte aktører som har ønsket etablering på Hvervenmoen, sier daglig leder Paal E. Haakensen.

SVARER: - AKA har ved enhver etablering forholdt seg til rammene i planen, dette har også medført at vi har valgt å takke nei til enkelte aktører som har ønsket etablering på Hvervenmoen, sier daglig leder Paal E. Haakensen. Foto:

Av

– Skal Ringerike lykkes med vekst må de ulike aktørene sammen sørge for at etableringer i regionen blir positivt, skriver Paal Hakensen i AKA i dette innlegget.

DEL

Meninger7 måneder etter at Ringerike kommune gjorde sin vurdering av etablering av XXL på Hvervenmoen, ønsker Scala Eiendom denne vurderingen omgjort. Det er AKA uenige i.

AKA og XXL har i god tro innrettet seg etter konklusjonen kommunen fattet allerede i februar 2019. Det er gjort vesentlige investeringer i spesialtilpasning av de aktuelle lokalene, og XXL har gjort de første av totalt 50 nyansettelser.

AKA mener den vurderingen Ringerike kommune gjorde i februar 2019 var korrekt. Etableringen av XXL med sitt konsept/vareutvalg, med bla. større utstyr som kano, båter, treningsmøller m.m. og en butikkstørrelse over 2.000 m2 ligger innenfor det som er tillatt etter reguleringsplanen.

AKA finner det svært uheldig og reagerer kraftig på at Scala Eiendom først flere måneder etter at kommunen gjorde sin vurdering, forsøker å få dette overprøvd og omgjort.

Første klage fra Scala Eiendom ble sendt over fire måneder etter at kommunen hadde gjort sin vurdering. Dette til tross for at Scala Eiendom ble kjent med Ringerike kommune sin vurdering allerede samme dag som den ble gjort. En så sen klage oppfattes som et forsøk på direkte å ramme AKA og XXL negativt etter at selskapene har innrettet seg etter utfallet.

LES OGSÅ:

I området Hvervenkastet/Hvervenmoen er det allerede etablert sportsbutikk. Av hensyn til parkering, tilgjengelighet, logistikk, areal og opptaksområdet er XXL klare på at det ikke er aktuelt med etablering i Hønefoss sentrum. En etablering av XXL på Hvervenmoen vil etter AKA sin mening ikke svekke Ringerike som handelssted.

Snarere tvert imot vil dette være et tilskudd som gir befolkningen lokalt og i tilliggende områder enda en grunn til å legge handelen til Ringerike. AKA ser det som svært positivt at Ringerike styrker sin posisjon i områder med et totalt nedslagsfelt på ca. 100 000.

AKA legger til grunn at klagen ikke vil føre frem. Samtidig så bidrar AKA gjerne i et samarbeid for å gjøre Hønefoss mer attraktivt som handelssentrum. Skal Ringerike lykkes med vekst må de ulike aktørene sammen sørge for at etableringer i regionen blir positivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags