De siste ukene før advent har vært ganske tunge, synes jeg. Mørketid på østlandet, uten sol, uten snø. Og mørketid i verden. Riktig nok har det vært mørke tider i verdenshistorien så langt tilbake vi vet om.

Men jeg er nå en gang såpass nærsynt, at det er først når båtflyktningene har inntatt Hønengata, og terroren har rammer en by jeg nettopp har vært i, at jeg endelig våkner opp. Jeg kjenner at verdens sorg angår også meg.

Så i år ønsker jeg advent ekstra velkommen. Advent er tiden da vi finner fram lys, setter syvarmede staker i vinduene, ber venner hjem, gjør hyggelig ting sammen og maner fram det gode mellom oss. Det er fint, vi trenger det. Men er det alt? Er advent mer enn gløgg og drøm om snø til jul?

FOTOKONKURRANSE: Fang advents-stemningen!

Da Jesus begynte sin gjerning i Palestina rundt år 30, begynte folk å spørre hverandre hvem dette var for en fyr. Da de fikk til svar at Jesus var en snekkersønn fra Nasaret, var det flere som spurte seg: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?»

Jeg husker da jeg studerte på Menighetsfakultet. En av lærerne mine holdt forelesning over denne teksten. «Å spørre: Kan det komme noe godt fra Nasaret,» sa han, «er det samme som å spørre: Kan det komme noe godt fra Hønefoss.» Så så han på meg og smilte godt. Dette var før han ble biskop i Bergen…

Jeg skjønte selvsagt hva han mente. Nasaret var, sett fra Jerusalem, slik Hønefoss er, sett fra Oslo: Like ordinær, like uinteressant, like intetsigende. Et sted man passerer på veien.

Kan det likevel komme noe godt fra Hønefoss? Ja, så absolutt! Jeg kjenner mange gode mennesker i Hønefoss, som bryr seg og bruker mye tid på andre.

Jeg vet at Refugees welcome to Ringerike stadig er aktive på Hvalsmoen. Jeg vet at Frelsesarmeen og Villa’n holder åpent hus og deler ut mat til de som trenger. Jeg vet at det også i år planlegges jul for dem som feirer alene. Og mange fler. Det er mange som gjør slik at det kommer mye godt fra Hønefoss!

Og mannen fra Nasaret? Han lærte oss at det faktisk er mulig å gjøre godt for andre. Og han viste oss at advent er mer enn drøm om nysnø. For da Jesus ble født, var det Gud selv som kom til verden. Og fra den dagen ble det tent et håp. Et håp som forteller at Guds godhet kan du finne akkurat der du bor, i Hønefoss eller andre steder, hver gang du møter et annet menneske. Og håpet forteller oss at en gang skal Gud igjen ta bolig i vår verden, la rettferdighet og godhet seire, og gjøre alle ting nye.

Så velkommen, advent!