I dagens Norge er vi i ferd med å utvanne århundrers tradisjoner i «forståelsens» tegn.

Vi skal i vårt møte med andre kulturer gå de i møte med vanne ut og slette våre egne (også kristne) tradisjoner.

Denne tid på året har fra førkristen tid handlet om vintersolverv og en visshet om lysere tider. At Jesus Kristus ble født på denne tiden er en tilfeldighet.

Når vi nå engang har tatt til oss den kristne tro og har bygd opp tradisjoner rundt denne sammenfalne feiringen - fra avguder til én gud, skal ikke noen få ta den fra oss!

I utlandet må vi også respektere og tilpasse oss landenes kultur.

Vi skal ikke gå på akkord med vår tro og våre tradisjoner.

LES FLERE INNLEGG OM ADVENT: