Slik uttalte Kjersti Toppe seg (Sp) i en meget leseverdig og klargjørende artikkel om fosterreduksjon.

Bakgrunnen var at Justisdepartementet kom med en ny fortolkning av abortloven. Slik at fosterreduksjon også kan gjelde friske barn om en ønsker det.

LES OGSÅ: – Abort av ett tvillingfoster er etisk vanskelig

På grunn av assistert befruktning blir det flere tvillingpar i dag. Men gir dette rett til å fjerne det ene barnet moralsk og etisk sett?

Overlege Birgitte Heiberg Kahrs ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim, synes det er problematisk å utføre tvilling aborter.

Når vi begynner å leke Gud og tukle med skaperverket, får vi problemer.

Hun ble sitert i avisen Dagen 23/2-16: «Kvinnen er ved bevissthet og vi står over henne og ser på to ultralyd skjermer mens vi stikker en nål inn i hjertet på det ene barnet. Så må vi vente mange minutter til hjertet stopper.»

Som om grusomheten i inngrepet ikke var nok, påføres det andre barnet 15 prosent økt risiko for å dø. Når vi begynner å leke Gud og tukle med skaperverket, får vi problemer.

Vi vil hele tiden flytte grenser i takt med nedgradering av menneskeverdet. Som igjen vil gi et kaldere og mer brutalt samfunn.