Gå til sidens hovedinnhold

Meninger og mobbing | Torbjørn Røberg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bjørn Geirr Harsson hadde artikkelen «Nok er nok – mobbing fortjener ikke spalteplass» i Ringerikes Blad.

Her kritiseres Eva Bekkelund-Eriksen for sin kritikk av Holes lokalpolitikere og administrasjon, fordi hennes ytringer kan «oppfattes som ren mobbing», og han fortsetter «Og mobbing fortjener ikke spalteplass i vår lokalavis.» (Jeg finner Bekkelund-Eriksens kritikk berettiget og riktig – noen av forholdene hun skriver om, har jeg selv kritisert i RB.)

Det er to ting jeg finner problematisk med innlegget. Det ene er språkbruket; ordet mobbing.

Mishandling

Når vi har med mobbing å gjøre, så dreier det seg om gjentatt fysisk eller psykisk mishandling, fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold.

LES OGSÅ:

Én person kan per definisjon med andre ord ikke mobbe lokalpolitikere, administrasjon eller annen makt.

Det er uheldig at ordet brukes feil. De som rammes av mobbing må dermed ta til takke med et svekket ord, i tillegg forsvinner deres sak i en kakofoni av uberettiget krenkete.

Et annet forhold som er problematisk er at en tidligere kommunestyrerepresentant for Holes største parti; et parti med mest makt, lengst makt og gjentatte ordførerverv, maner til meningsro.

Settes det ikke pris på kritikk av makt og politikk?

Les også

Nok er nok – mobbing fortjener ikke spalteplass | Bjørn Geirr Harsson

Hva slags innbyggere ønsker vi? De likegyldige eller stilltiende, eller enda verre; de som hyller makt? Eller ønsker vi engasjerte personer som kommer med tilbakemeldinger og utfordrer lokalpolitikere og administrasjon?

En forutsetning

Kritiske spørsmål og innspill er en forutsetning for et velfungerende styre av samfunnet. Enkeltpersoners meninger blir gjerne ubehagelig for politikere og byråkrater først når de berører feil og svakheter ved beslutninger og maktutøvelse.

Les også

Kritiske spørsmål er verken useriøst eller mobbing | Eva Bekkelund-Eriksen

Politikk er for viktig til at den skal kun overlates til kommunestyre og byråkrati.

Bekkelund-Eriksen har i den tiden jeg satt i kommunestyret vært en viktig innbyggerstemme i Ringerikes Blad med sine innlegg. Leserinnlegg er innbyggernes viktigste kommunikasjon med hverandre, de folkevalgte og byråkratene.

Det er synd at en våken innbygger som utviser meninger og meningers mot, anses som et problem – etter min oppfatning dreier det seg om en av Holes viktigste samfunns- og maktkritiske stemmer.

Kommentarer til denne saken