Medlemsmøte Vegård pensjonistforening

Av
DEL

innsendt Medlemsmøte Vegård pensjonistforening 27. oktober 2020.

På grunn av covid-19 har Vegård pensjonistforening vært lite aktiv siste halve året. Styret i foreningen fant ut at vi kanskje kunne møtes i et annet lokale der eierne har ansvar for smittehygiene etc. Solvang, vårt lokale i Åsa var helt utelukket da det er barnehage der 6 dager i uken og lar seg ikke kombinere med møtevirksomhet på kvelden på grunn av smittehensyn til både eldre og barn.

Foreningen har hvert år sine julebord på Klækken hotell der vi alltid får en fin mottakelse. Kanskje vi kunne få til et medlemsmøte der? Og slik ble det.

22 seniorer fant veien til Klækken tirsdag formiddag den 27. oktober. Vi ble tildelt eget møterom som vi disponerte i 3 timer. Vi hadde god plass og alle smittehensyn var ivaretatt. Leder, Hans Even informerte i starten om diverse saker som medlemmene burde bli kjent med. Blant annet Eldrerådet hadde utsatt sine møter på grunn av covid-19. Men så dukket det opp i Ringerikes Blad at rådmannen ville sanere budsjett for helse og omsorg med 20 millioner for 2021. Leder av Eldrerådet hadde reagert øyeblikkelig på dette forslag og det ble et viktig emne på vårt medlemsmøte. Vårt medlem Sverre Bjerkeli, som har lang erfaring i politikken i Ringerike, oppfordret oss til å reagere på en eller annen måte. Det er for sent når budsjettet har gått gjennom kommunestyret. Vi er en kommune med en voksende eldre befolkning. Egentlig burde budsjettet økes med x antall millioner.

Julebordet er bestemt til 1. desember med påmelding 20. november. Gro vil sende sms til samtlige medlemmer vedrørende påmelding. Lise Elviken ble feiret med blomster da hun rundet 75 år!

Vi ble servert 2 halve rundstykker og deilig kaffe. Dessverre hadde vi ingen loddsalg til inntekt for foreningen, men leder hadde kjøpt inn 3 flasker rødvin. Trekningen foregikk at en person ga et tall og på påmeldingslisten hadde vi alle et nummer. Erland, Sverre og Bjørn ble glade vinnere av hver sin flaske vin.

Leder rundet av møtet og ønsket alle vel hjem. Flere ga uttrykk for at det var godt å komme ut og treffe andre mennesker og høre hvordan det sto til. Det har vært en lang periode uten for mye sosial omgang.


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken