Gå til sidens hovedinnhold

Medlemsmøte i Sokna Pensjonistforening, onsdag 7. oktober

Innsendt

Gerd Toterud ønsket 32 medlemmer velkommen.

Velkomstsangen var «Du skal få en dag i mårå» av Alf Prøysen, og ble ledet av Arne Frøhaug. Odd Fagerås leste dikte «Stønna» av Hans Ludvik Fredheim fra Odalen. Diktet handler om å sette seg ned og tenke litt over at vi lever i nuet, og man vet aldri hva morgendagen vil bringe.

Referat fra medlemsmøte 2 Sep. ble lest av sekretær.

Gerd informerte om medlemsmøte den 4. nov. Da kommer Sigrun Thales og Karin Jokerud for å spille og at vi starter påmelding til julebordet. Medlemsmøte den 2. des. blir det julemiddag og Leif og Kåre kommer og spiller.

Nytt fra kasserer, det er kommet Grasrotandel og det er sendt søknad om bingopenger for 2021.

Nye regler for innmelding i våre lokalforeninger; Vi har fått info. fra Pensjonistforbundet om endring i pris for innmelding av medlemmer, betaler kr 410,- kr, gjelder dette for resten av 2020 og hele 2021. De som melder seg inn, både direktemedlemmer og lokallagsmedlemmer vil få en faktura på kr 410,- som gjelder for resten av 2020 og hele 2021. (Kollektive får faktura på kr. 180,-)

Vervekampanje; «Verv en venn» Medlemmene ble oppfordret til å ta med brosjyren, «5 gode grunner til å bli medlem» og få med en venn. Vi er nå ferdig med Trygdeoppgjøret og Pensjonistene taper år etter år. Vi trenger flere medlemmer, som kan stå bak kravene våre.

Samarbeidsutvalget i Ringerike kommune: Innbydelse fra Oddbjørn Hoem for å få til et samarbeid mellom pensjonistforeningene i Ringerike kommune, som er medlemmer i Pensjonistforbundet: Tyristrand-, Hønefoss-, Ådal- og Sokna Pensjonistforeninger.

De har hatt to møter; Første møte var torsdag 10 sep. på Klekken Hotell, Hønefoss. Da møtte Torbjørn Solberg og Per Maribo fra oss. Hoem nevnte noen viktige områder som kan passe inn i et utvidet samarbeid var f.eks.: Kontakt mot kommunen, Partnerskapsavtale, Kontakt med Eldrerådet, Kursvirksomhet, Felles møter og turer. Andre møte var Torsdag 1 Okt. på Rustad Kafe, Sokna. Her møtte Torbjørn Solberg og Anders Tronrud fra oss. Da ble formål gjennomgått og enighet om først å få til et konstruktivt samarbeide mellom Lokallagene / Kommunen og Fylkesforeningen. Kollektivt tilsluttede organisasjoner kan være aktuelle på et senere tidspunkt. Oppgaver og ansvar ble diskutert, bl.a. å få kontakt med eldrerådet.

Det ble satt ned et Arbeidsutvalg: Leder Inger Marie Torkildsen, Tyristrand Pensjonistforening. Medlem: Berit Myhre, Ådal Pensjonistforening. Varamedlem: Anders Tronrud, Sokna Pensjonistforening.

Samarbeidsutvalget foreslår at vi går sammen om valg av Helsekontakter, vår forening har sendt forslag på Ingebjørg Aamodt.

Eldrerådets fellesmøte for pensjonistforeningene er utsatt til 2021 p.g.a. Koronasituasjonen.

Ragna og Sigrid sto for loddsalget, mange premier ble delt ut og fruktkurven fra Kiwi ble vunnet av Per Maribo.

Leder Gerd Toterud ønsket Per Vollestad fra Hole velkommen til medlemsmøte. Per Vollestad er visesanger, musikkforsker, forfatter og låtskriver. (Nett; Vollestad.com) Han har bl.a. fått Gammelengprisen i 1992 i klassen klassisk og den 39 Griegprisen i 2006, delt med Sigmund Hjelset. Per Vollestad begynte å spille med Gutta på skauen i 2006, med Svein Olav Blindheim og Fredrik Øie Jensen. (Wikipendia) Per Vollestad forsket på norsk musikk til reklame og musikklivet på fangeleiren Grini under annen verdenskrig. (Store norske leksikon)

Per Vollestad begynte å samle tekster og illegale sanger om gutta på skauen og krigstekster for ca. ti år siden. Da fikk han tilgang til lagrede kasser på Grini, som inneholdt materiale fra krigen, før de ble sortert og sendt til forskjellige museer. Han har snakket med folk med tilknytning til Grini, tidsvitner, slektninger, historikere, Riksarkivet, gamle brev og minnebøker. Blant nærmere 20.000 fanger som satt på Grini, var det mange fra Hønefoss området. 26 August d.å. ble boka «Livet på Grini» av Per Vollestad lansert på Grini.

Vollestad vekslet mellom å synge og spille Grinisanger, fortalte fra boka si om «Livet på Grini» under annen verdenskrig og viste bilder. Han fortalte om før, under og etter krigen og enkeltskjebner i kronologisk rekkefølge. Boka og CD ble også mulig å kjøpe på medlemsmøte, og det var det mange som benyttet seg av. En stor takk til Per Vollestad for en innholdsrik framføring.

Det ble servert ferske rundstykker, kake og kaffe/te. Praten gikk lystig rundt bordene og til slutt spilte Leif og Kåre hyggelig musikk og noen medlemmer danset. Takk til alle frammøtte.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.