Gå til sidens hovedinnhold

Med hjerte for Hønefoss | Mons-Ivar Mjelde

– Jeg mener Tronruds planer for det gamle stormarkedet svarer ut tanken om et mer åpent og tilgjengelig sentrum på en god måte.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da jeg var med å vedta områdeplanen for Hønefoss sentrum september 2019, var det nettopp med hjerte for byen det ble gjort, ikke med hastverk, men med kanskje den mest inkluderende planprosessen vi har hatt i Ringerike. Kunne den ha vært bedre?

LES OGSÅ: Ja til en innovativ og attraktiv by! | Inger-Helene Johansen

Ja, helt sikkert, for jeg tror litt av problemet er at denne type viktige rammeplaner, sammen med kommunens arealplan og samfunnsdel, ikke treffer folk godt nok i planprosessen og debattene dukker i større grad opp når planverket begynner å realisere seg.

Det er en oppgave for de folkevalgte å skape en enda bedre involvering ved neste plan. Det skal jo gjøres tilsvarende for Hønefoss nord og syd.

Til beste for oss som bør her

Når det gjelder sentrum, mente jeg og mener fortsatt at Hønefoss by først og fremst skal utvikles til det beste for menneskene som bor, bruker og lever der, med en prioritering av a) gående – b) syklende - c) kollektiv – d) privatbiler. når vi snakker forflytning

Planen legger rammer for en by som kan utvikles miljøvennlig, estetisk - og arkitektonisk på en slik måte at de skaper trivsel og med fortettingen kan det samtidig utvikles åpne og gode byrom for alle. og den legger klare rammer for gårdeiere og utbyggere som vil og skal gjøre noe med sin eiendom.

Fremtidens Hønefoss, høyt eller lavt? | Axel Sjøberg (SV)

Planen viser godt hvor byen kan tillate en høyere bebyggelse, og hvor man må tenke annerledes. Vi har mange spennende områder i byen, som historisk har utviklet seg til det de er i dag, og som igjen vil fortsette å utvikle seg til noe nytt.

Etterlengtet plan

Sentrumsplanen var en etterlengtet plan for byen, og vedtaket var viktig, forhastet mener noen, på overtid mener jeg.

Og når jeg registrerer at enkelte mener vi trenger en ny plan for byen, vil jeg melde fra, om at da vil jeg også kjempe for mine synspunkter, med et enda større trykk på gående, syklende og kollektivt enn vi fikk til i 2019. For om deler av sentrumsplanen er i spill, er resten i spill, slik er det med helheten.

Hva er pent?

Avslutningsvis litt om det estetiske. Vi har forskjellige syn på hva som er pent, mindre pent og kanskje direkte stygt.

Men i bunn og grunn mener jeg at Tronruds planer for det gamle stormarkedet svarer ut tanken om et mer åpent og tilgjengelig sentrum på en god måte, med en blanding av det gamle og litt nytt.

Om det høyeste bygget bør bygges i glass? Usikker, men igjen, smaken er forskjellig.

Kommentarer til denne saken