Gå til sidens hovedinnhold

Med hjerte for byen | Ove Reidar Venås

– Da jeg forleden satt rolig i sofaen foran TV-sporten, datt denne viseteksten nærmest ned i fanget mitt, skriver Ove Reidar Venås.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En periode nå har jeg merket meg at planene som er lagt fram for utbygging og utvikling av Øya-området i Hønefoss sentrum.

Saken skaper stort engasjement så vel på Ringerikes Blads debattsider som på sosiale medier, spesielt på Facebook.

LES OGSÅ: Litt om høyhus og små byer | Tor Arne Johnsen

Verbal strid

Spesielt er det planene om et 14 etasjers kontorbygg som skaper verbal strid. Jeg har selv signert et opprop mot høyhus ved fossen.

Men jeg er ikke imot enhver arkitektonisk eller bygningsmessig utvikling av byen vår. Det tror jeg ingen i «motstandsgruppa» heller er.

Personlig er jeg glad for at så vel Ringerikes innbyggere som utbyggere og politikere har visjoner og ønsker for hvordan Hønefoss skal møte framtida. Og nå synes jeg det er så bra at det blir litt skikkelig meningsbrytning om veien videre.

Jeg hadde imidlertid ikke tenkt å skrive innlegg, men mens jeg forleden satt rolig i sofaen foran TV-sporten, datt denne viseteksten nærmest ned i fanget mitt.

Visa kan synges til melodi «Birkelandsvisa» som har ukjent komponist. (sjekk Lillebjørns album Portrett fra 1973).

En vise om byen.

Med Hjerte For Byen

Jeg synge vil ei vise om byen der vi bor
Som vokste fram rundt sagbruk ved Hønefossen stor
Nå er det diskusjoner om bygging i vår by
Om Utbygger’n får lov å sette nesen høyt i sky.

Vi venter på en bane, vi venter på ny vei
Og byens åpne plasser bygges ned i fyk og fei
Vi må jo pynte brura for å trekke Oslofolk
Og kontortårn med utsikt er visst lokkemiddel nok.

Berømte arkitekter har tegna et palass
Som rammer inn det gamle med stål, betong og glass
Og midt i herligheten ved fossen skal det stå
Et høyhus, et signalbygg liksom berget i det blå.

Nå manes det til motstand mot slik frimodighet
En grendeby skal ikke ha Manhattan-identitet
På Facebook er det opprop mot planlagt byggestil
Fra dem som syns at høyhus hører søppelkassa til.

Men utbyggeren han viser til vedtatt plan for by’n
Han kan’ke bygge lavt fordi da taper han jo gryn.
Og et flertall folkevalgte som har vedtatt byens plan
De vil nok ikke ense gode innspill nok en gang.

I formannskapet skrøt tiltakshaver’n av sin plan
På spørsmålet om høyder sa han hvordan det lå an
At 128 og en halv minus etthundreogfem
Er bare 13 meter. Det kom ei protest på den

Vi har en liten by som innimellom har en foss
Med vann i vil vi se den uten skygge fra en koloss
Og uavhengig av hvem som får medhold for sitt syn
Er det mange som nå viser de sitt hjerte har for by’n.

Kommentarer til denne saken