Gå til sidens hovedinnhold

Med hjerte for byen | Ole Gunnar Øhren

– Dette prosjektet river ikke, bygger opp, skaper noe nytt og ivaretar samtidig historie og kultur.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerike kommune ønsket på 1990-tallet utvikling av Hønefoss. Byen hadde i lengre tid stagnert, noe vi som har vokst opp i byen husker godt.

En prosess, ønsket av politikere og administrasjon, endte med at Ringerike kommune og Conceptor Eiendom A/S, 08.02.2000, underskrev en avtale om «Utvikling av sentrale eiendommer i Hønefoss sentrum». Idéskisser ble utarbeidet og signert i oktober 2000.

LES OGSÅ: Et ensomt høyhus | Tor Arne Johnsen

Helhetlig utbygging

Conceptor, med tilhold i Billingstad, overdro senere utbyggingsretten til Haakon Tronrud. I 2012 kjøpte Tronrud sagbrukstomta av Nils Stenumsgaard. Dette gjorde en helhetlig utbygging av Øya-området mulig. Arkitektfirmaet Snøhetta ble engasjert, men utviklingen stoppet opp grunnet usikkerhet om traseer for vei og jernbane og behovet for ny byplan.

Byplanen ble vedtatt 05.09.2019, og vei/bane er avklart. 12. april i år skal Lloyds-planene behandles i HMA. Vi erfarer for tiden kamp mellom grupper for eller mot høyhus. La oss velge helheten i prosjektet.

Området roper på fornying. En stygg murbygning ut mot fossen, utradert bygningsmasse bak Lloydsbuene og en rotete lagerplass for byggevarer.

Gangvei

Det planlegges nå gangvei gjennom området fra Tippen med mulig tilknytning til stasjonen. Historiske bygg skal vernes og rehabiliteres: kraftstasjonen, brugsbygningen, industripipa, fyrhuset, klokketårnet, Lloydsbuene, teglbygget i bakgården og rørgata. Klokka i tårnet skal, etter flere tiårs stillstand, settes i stand og endelig vise tiden. Det vil koste å sette alt dette i stand.

Planen inneholder næringsareal på 18.700 kvadratmeter. En revitalisering av Stormarkedet vil kunne gi nytt liv til «Handelsbyen Hønefoss». Byen trenger liv, aktivitet og handel fra Kuben til Lloyds Marked og omvendt. Hva så med høyhuset?

Det sies: Vi mister sikten til fossen. Synet av fossen oppleves primært fra brua eller fra nordsida og er således ivaretatt. Det hevdes: Utsikten fra nordsidaparken ødelegges.

Beholder sin identitet

Parken og området rundt beholder sin identitet, kanskje mer enn før, i kontrast til bygningsmassen i sør.

Det påstås: Tronrud er bare ute etter profitt. Haakon Tronrud startet som tømrer, var med å bygge forskaling til demningen i fossen.

Han har vært flink, utviklet bedriften og tjener penger som de fleste andre i bransjen. Det føles: Småbyen, min barndoms by, forvitrer.

Det er andre områder i Hønefoss der byhistorie, småbyens særpreg og kultur forsvinner uten nevneverdige innvendinger. Dette prosjektet river ikke, bygger opp, skaper noe nytt og ivaretar samtidig historie og kultur. Byplanen åpner for bygg inntil 12 etasjer ved Lloyds Marked, ikke 14.

Områdeplanen baserer seg på grundig demokratisk behandling, og skal håndheves av politikere og administrasjon, ellers undergraver man sitt eget arbeid og rollen som folkevalgt. Utbygger skal på sin side forholde seg til reguleringsbestemmelser og etterleve føringene i planen.

Mindre justeringer kan tillates ved detaljregulering. Det må fattes positivt vedtak for Tronruds Lloyds-planer og 12 etasjers høyhus, eventuelt med mindre tilpasninger. Nok av utsettelser og uforutsigbarhet. Hva med økt befolkningsvekst i kommunen som alle lokale utbyggere baserer seg på?

Byplanen har som mål 40.000 innbyggere innen 2030, 70 prosent av veksten skal være i byen. I 2020 var innbyggertallet i Hønefoss ca. 16.000.

30.000 innbyggere

Kommunen har ca. 30.600 innbyggere. Det forventes altså ca. 9400 nye ringerikinger, ca. 6.580 av disse i byen, innen 2030. I gjennomsnitt en økning i byen på ca. 660 pr. år.

Hvor realistisk dette er, hvor mange familier som vil flytte fra blokk i Oslo-området til blokkleilighet i Hønefoss er usikkert. Ringeriksbanen kommer, riktignok forsinket, men er den alene nok til å skape nødvendig vekst?

La oss håpe at kommunen framstår så attraktiv at de mange planlagte nybygg vil gi rom til nye innbyggere. Det må unngås at leilighetene blir rene investeringsobjekter eller bolig primært for velstående pensjonister.

Ringerike kommune, næringslivet, andre aktører og den enkelte av oss har en jobb å gjøre med å markedsføre distriktet målrettet.

Kommentarer til denne saken