MC-fører må «i kasjotten» etter råkjøring

Det er lenge til ringeriksmannnen igjen blir å se bak et ratt eller styre.

DEL

En sen ettermiddag i juni var en mann i 20-årene fra Ringerike ute og luftet motorsykkelen. Han var nok litt for hard på gassen, for på E6 ved Tangen i Stange kommune ble han målt til langt over tillatt hastighet.

Tilsto råkjøring

Fartsgrensen på stedet var 110 km/t, mens mannen kjørte i 188 km/t.

Da ringeriksmannen nylig møtte i Ringerike tingrett, siktet for å ha brutt Vegtrafikkloven § 31 første ledd, ga han en uforbeholden tilståelse.

LES OGSÅ: Råkjørte med stjålet bil uten førerkort: Får aldri kjøre bil igjen

Dommen

Retten kom fram til at hastighetsovertredelsen var over det nivået hvor samfunnsstraff kan anvendes, og dømte ham i samsvar med påtalemyndighetenes forslag om ubetinget fengsel i 14 dager. Det innebærer at han må sone straffen i fengsel.

Retten mente også hensynet til trafikksikkerheten og allmenne hensyn måtte føre til tap av førerkort i 20 måneder, regnet fra datoen dommen er rettskraftig. For å kunne kjøre MC eller bil igjen, må han avlegge ny førerprøve.

LES OGSÅ: Spyttet og sparket mot politimenn – og ble tatt med heroin

Fakta om straffereaksjoner

Ubetinget fengsel

Den som dømmes til ubetinget fengsel, må sone straffen i fengsel.

Er lovbryteren under 18 år på gjerningstidspunktet, kan han/hun bare dømmes til fengselsstraff når dette er spesielt nødvendig.

Kriminalomsorgen kan løslate domfelte på prøve når to tredjedeler av straffen og minst 60 dager er sonet. Prøveløslatelse gis bare hvis kriminalomsorgen mener domfelte ikke vil begå ny kriminalitet i prøvetiden.

Hvor lang tid det tar før man kalles inn til soning avhenger av soningskøen. Soningen skal skje så nært hjemstedet som praktisk mulig.

Betinget fengsel

Den som dømmes til betinget fengsel slipper å sone i fengsel, forutsatt at han oppfyller visse betingelser. Straffeloven § 35-37 viser betingelsene retten kan sette for å utsette gjennomføring av straffen og for at straffen til slutt faller bort. Les mer på lovdata.no

Straffen faller bort hvis betingelsene er oppfylt. Krav om at domfelte ikke skal begå nye straffbare forhold i en fastsatt prøvetid er alltid en betingelse. Prøvetiden er vanligvis to år.

Andre betingelser kan være å:

  • møte fornærmede i konfliktrådet og oppfylle eventuelle meklingsavtaler som inngås med fornærmede
  • oppholde seg på et bestemt sted
  • gjennomføre utdanning
  • være avholdende fra alkohol

Kilde: Domstol.no

Artikkeltags