– Det var ikke med lett hjerte vi stengte portene igjen. Men det tok plutselig av, og vi klarte ikke å håndtere mengden med besøkende innenfor retningslinjene som gjelder, sier Østlund. Senteret holdt åpent ved tre anledninger før beslutningen ble tatt om å stenge igjen.

Derfor er det ikke annet å gjøre enn å vente litt til med å åpne for alvor. Fra 15. juni blir det tillatt med opptil 200 besøkende av gangen, og da åpner dørene igjen ved første anledning, som er lørdag 20. juni.

– Folk er sulteforet på sosial kontakt. Samtidig viser dette også hvor stor interesse det er for det vi har å tilby. Kortesjen på 17. mai er det ferskeste beviset på hvor populært dette er. Jeg kan ikke tolke dette på noen annen måte enn at folk synes dette er moro.

LES OGSÅ: Jan Helge håper bilkortesjen får leve videre: – Rørende å se hvordan vi ble tatt imot

Lever i uvisshet

Når interessen er så stor, synes Østlund det er krevende å leve i en virkelighet hvor han ikke kan vite om senteret fortsatt eksisterer om noen få år. Utbyggingen av stasjonsområdet i forbindelse med Ringeriksbanen fører til at senteret må flytte, og foreløpig er det ikke avgjort hvorvidt det kan bli en løsning i lokalene etter Ringerike kommune og Ringerikskraft i Asbjørnsens gate i Hønefoss.

– Det er en ganske håpløs øvelse for oss: Ingen vet når banen kommer, og vi frykter at det kan komme en terminering av kontrakten vi har her på stasjonsområdet når som helst. Alt er i det blå, og da blir det nesten umulig å planlegge, sier han.

LES OGSÅ: Per fra Tyristrand vant sjelden veteranmoped: Kjøpte lodd for 1.200 kroner

Opplevelsessenter

Østlund understreker at signalene fra de politiske partiene er svært positive. Dialogen med administrasjonen i kommunen beskriver han også som god. Men han håper det kan bli fart på prosessen, slik at det igjen blir mulig å utvikle senteret. For om det blir en flytting til Asbjørnsens gate, er visjonene på plass.

– Det blir ikke bare et samferdselshistorisk senter, det blir et opplevelsessenter. Vi mener vi kan tilføre samfunnet noe nytt. Hønefoss har ikke mye å tilby dagsturistene nå, og vi håper dette kan bli noe bra som trekker folk til byen, sier han.

– Vi spiller på lag med det fremtidige Hønefoss. Besøkende hos oss vil også søke ned i byen, slik at vi får en positiv effekt for handelen. Vi vil tilføre byen noe nytt, og tror dette kan bli veldig bra

LES OGSÅ: Jan Helge og Per Olav trues av nedleggelse – nå kan de være reddet: – En gave fra himmelen

Billetter på svartebørs

Derfor håper de mange frivillige ved senteret på en rask avklaring.

– Når du må jobbe over lang tid uten å få noen avklaring, kan det ta på for dem som stiller opp for å gjøre en innsats. Det begynner å gå tid, men vi må ha en forhåpning om at vi skal klare dette, sier Jan Helge Østlund.

Han gir et eksempel på hvor stor etterspørselen er etter tilbudet de gir til befolkningen.

– Vi har kjørt turer med veterantog hvor billetter til og med er solgt på svartebørs, husker han.

– Kultur er mer enn musikaler, dans og fotball. Dette er også kultur, sier styrelederen ved Samferdselshistorisk senter.