følge tiltalen voldtok mannen den ene kvinnen ved to anledninger mens hun sov og var ute av stand til å motsette seg handlingen. Det skal ha skjedd på Romerike høsten 2019.

En annen kvinne skal ha blitt voldtatt ved flere anledninger i Buskerud mens hun sov høsten 2020.

Saken kommer opp for Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Hønefoss 26. til 28. januar.