Hadeland: Mannen i 40-årene fikk nemlig rikelig med strafferabatt, fordi saken ble liggende ubehandlet hos påtalemyndigheten i hele tre år og ni måneder. Dette er et klart brudd på både Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon, skriver Gjøvik tingrett.

Retten opplyser at straffen i utgangspunktet skulle ha vært mellom to og et halvt og tre år i fengsel, men på grunn av den svært lange saksbehandlingstiden ble mannen dømt til ett år og seks måneder. I tillegg gjøres de seks månedene betinget. Fengselsstraffen er i tråd med aktors påstand.

Mannen erkjente seg ikke skyldig i retten, og hans forsvarer, Ketil Myhre, opplyser at dommen i sin helhet er anket til lagmannsretten. Forsvareren la ned påstand om frifinnelse i tingretten.

LES OGSÅ: Hønefoss-mann gjemte hasj i trusa

Dømt fem ganger før

I grove trekk dreier den omfattende saken seg om unndragelse av fire millioner kroner i merverdiavgift og skatt i fire foretak, samt unnlatt bokføring i fem foretak, over en periode på til sammen seks år.

– Overtredelsene må anses som grove fordi tiltalte har bokført uriktige regnskapsopplysninger, og handlingene har ledet til unndragelse av et meget betydelig beløp. Tiltalte er straffedømt fem ganger tidligere, og ble domfelt for 40 lignende forhold i 2006. Da ble han også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet på ubestemt tid. Tingretten er ikke kjent med at han har fått tilbake denne retten, står det i kjennelsen.

Gjøvik tingrett skriver også at mannen har vist svært liten respekt for lovgivningen.

– Det skal i utgangspunktet idømmes en ikke ubetydelig fengselsstraff for slike overtredelser, står det.

Men i formildende retning kommer altså saksbehandlingstiden. Forholdene ble anmeldt i 2015, det ble tatt ut tiltalebeslutning i 2018 og saken ble sendt til retten i vår. Mannen slapp også å betale saksomkostninger.

LES OGSÅ: Carina (31) fra Romerike ble svindlet for 700.000 av «drømmemannen»: – Farlig naivt å tro at man ikke kan bli lurt

Grove bedragerier

Dommen fra 2006 omfattet grove bedragerier, dokumentfalsk, underslag, overtredelser av flere lover innen økonomi, vold mot politiet og trussel. Mannen ble da fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for alltid, samt til å være reell daglig leder eller inneha annen ledende stilling eller verv i noe selskap.

Også denne dommen ble anket, og lagmannsretten endret til at han ble fradømt denne retten på ubestemt tid, men i minst tre år. Mannen har imidlertid ikke begjært ny prøving av dette rettighetstapet, men han startet etter hvert opp igjen med næringsvirksomhet.

Han drev ett enkeltpersonforetak og fire aksjeselskap, og de ti straffbare forholdene i den nyeste saken skal ha blitt begått i forbindelse med virksomheten i disse firmaene. Han eide samtlige aksjer i alle AS-ene og var også leder for selskapene.

I fire av disse selskapene ble det i oktober 2013 utført en kontroll av Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og Skatteetaten, noe som avdekket en rekke lovbrudd.

Førte private utgifter

I enkeltpersonforetaket ble han nå dømt for å ha unndratt nesten 1,5 millioner i merverdiavgift i løpet av en treårsperiode. Foretaket hadde høyere omsetning enn innberettet, og mannen hadde krevd fradrag som ikke var berettiget. Blant annet for ubetalte fakturer fra firmaer som var registrert på hans far og samboer, og kostnader som ikke gjaldt foretaket. Det ble også funnet flere like fakturaer.

Bokettersynet avslørte også at det var ført fradrag for privat forsikring, leker, tobakk, strøm, matvarer, møbler, husleie, barnehageutgifter og hotellovernattinger.

Han ble også dømt for å ha levert selvangivelser for 2010 og 2011 med til sammen drøyt 1,5 millioner kroner for lite i næringsinntekt. Enkeltpersonforetaket ble begjært konkurs i desember 2012.

Alle er konkurs

I forbindelse med «aksjeselskap 1» ble han dømt for å ha krevd fradrag for 735.000 kroner for mye i inngående merverdiavgift i 2013. Også her var det ført en rekke kostnader som ikke var fradragsberettigede, og det ble funnet flere identiske bilag. Selskapet ble begjært konkurs i august 2015.

I forbindelse med «aksjeselskap 2» ble mannen dømt for å ha unndratt til sammen 643.000 kroner i ut- og inngående moms i 2013. Blant annet fordi det ble funnet bilag som var kopiert og ført flere steder, samt bilag hvor navnet til opprinnelig mottager var endret og lagt flere steder. Dette selskapet ble slått konkurs i juli 2014.

I forbindelse med «aksjeselskap 3» innberettet han 545.000 kroner for mye i inngående merverdiavgift i 2013. Her fant Skatteetaten uriktige fakturaer, samme bilag ble funnet flere steder og det ble krevd fradrag for utgifter av privat karakter. Selskapet gikk konkurs i juni 2014.

Det fjerde og siste AS-et ble begjært konkurs i april 2016. Her ble mannen dømt «kun» for ikke å ha foretatt en fullstendig bokføring av virksomheten.

LES OGSÅ: Dømt til seks måneders fengsel etter hvitvasking av 10,5 millioner kroner