Alle som har fulgt med i mediene de siste dagene, skjønner at det å bo i et område med kvikkleireforekomster kan være ekstremt risikabelt.

Områder i og nær Hønefoss er ifølge NVE klassifisert som kvikkleireområder med meget høy risiko.

LES OGSÅ: Vil stramme inn etter raset på Hovsenga: – Dette er ikke noe sted å være nå

Lav faregrad

Det gjelder områder som Høyby, store deler av Hønefoss sentrum, Almemoen, Tolpinrud m. fl. Det er bare å gå inn på NVEs nettsider for å se hvilken risikosone man bor i.

Foreløpig er områdene karakterisert til å ha lav faregrad, men det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at klimaendringer, med økende nedbørsmengder, raskt øker faregraden.

Ingen relevant informasjon

Et søk på kommunens nettsider gir ingen relevant informasjon om tidligere rapporter som er utarbeidet av NGI for blant annet Hønefoss generelt, Støalandet og for den tidligere tiltenkte Vesttangenten.

Rapporten for Støalandet er ikke direkte tilgjengelig ved søk på kommunens nettsider, men kan finnes via Google søk.

I rapporten for Støalandet heter det blant annet at grunnundersøkelser gjort i 2009 konkluderer med at «terrengstabilitet delvis er bekymringsverdig lavt og at det bør utføres mer detaljerte undersøkelser.»

Rapporten fra NGI fra 2006 for Vesttangenten beskriver blant annet et borehull (hull nr. 8), tatt i området der forlengelsen av Holmboes gate ville ha krysset Storelva, med at det i dybder fra 15 til 33 meter inneholder sensitiv/kvikkleire med silt og sandlag.

Kinohaven og Helgesbråten

Det er altså et 15 meter tykt kvikkleirelag under området Sundhaven/Kinohaven/Helgesbråten.

En utglidning her vil kunne få ekstremt alvorlige konsekvenser som langt kan overgå det som har skjedd på Gjerdrum.

Denne rapporten er heller ikke lenger tilgjengelig på kommunens nettsider.

Det må nå være en prioritert oppgave for kommunen å få utarbeidet nye, oppdaterte kvikkleirekart og iverksette tiltak for å sikre eksisterende kvikkleireområder på Ringerike mot ytterligere utvasking og vurdere stabilisering av eksisterende områder med for eksempel saltinjeksjon.