For personer uten miltfunksjon, hivpositive og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon, utleveres pneumokokkvaksiner på blå resept, melder Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI har avsatt tilstrekkelig antall doser for disse risikogruppene, men på kort sikt har FHI ikke nok doser til alle som anbefales vaksinen.

Vaksinen beskytter ikke mot koronainfeksjon, men er beregnet for personer med alvorlig sykdom som skyldes pneumokokkbakterien.

Instituttet regner med at beholdningen øker i løpet av 1. kvartal 2021.