Mandag går startskuddet for årets krepsesesong. I Steinsfjorden og Tyrifjorden er krepsesesongen fra 10. august klokken 18 til og med 17. august klokken 24. Det opplyser Steinsfjorden fiskeforening på sine nettsider.

Fra klokken 22 til 06 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner.

For å kunne delta i krepsingen, måtte man registrere seg innen 1. august.

«Det er faste tidsperioder for rapportering, fisketid, antall teiner og viktige rapporter etter endt fiske. Brudd på reglene kan føre til utestenging fra krepsefisket», skriver fiskeforeningen.

Fylkesmannen har åpnet for fangst av ferskvannskreps i vassdrag i Buskerud i forskrift. Krepsing utenom Steinsfjorden og Tyrifjorden er tillatt fra 6. august klokken 18.00 til 15. september. Kreps som er under 9,5 centimeter skal settes ut igjen i vannet eller elva hvor den ble tatt opp, skriver Ringerike kommune på sine nettsider.

Regler for krepsing

Retten til å krepse tilhører grunneier. Den som krepser må ha egen rettighet eller tillatelse fra rettighetshaver.

Det er lov å krepse i perioden 6. august kl. 18.00 - t.o.m 14. september (i Steinsfjorden og Tyrifjorden fra 10. august t.o.m. 17. august).

Minstemålet er 9,5 cm fra pannehornets spiss til enden av halen. Kreps som er mindre enn dette skal straks settes ut i vannet igjen.

Rettighetshavere eller Fylkesmannen kan innskjerpe regler om krepsesesong, minstemål eller redskapsbruk. Mattilsynet kan forby krepsing hvis det oppstår en sykdomssituasjon. Den som krepser har ansvar for å sette seg inn i de reglene som gjelder på stedet.

Kilde: Mattilsynet

Det er Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden som regulerer krepsefisket.