Den midlertidige veien er omtalt flere ganger. Den er bygd for å unngå at trafikk må føres gjennom Hønefoss når E16 må stenges for sikringstiltak. Trafikken skal ledes fra E16 ved rasteplassen nær Årbogen, over til Follumveien og videre til Risesletta.

Siden raset ved Årbogen gikk i begynnelsen av august, har stadig nye masser rast ned i Ådalselva. Ikke langt unna går trafikken på E16.

Mandag kveld klokka 20 vil E16 bli stengt, og den nye omkjøringsveien tas i bruk.


– Da flommen Hans gjorde at Ådalsaelva vasket ut terrenget og skapte rasfare for E16 ved Follum på Hønefoss, så vi raskt behovet for å etablere en midlertidig vei for E16 som kan brukes når europaveien må stenges i påvente av sikring av strekningen forbi skredområdet. Den midlertidige veien gjør at trafikken vil bli ledet over på Follumvegen, som brukes som delstrekning fram til krysset på E16 nord for den skredutsatte strekningen, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i en pressemelding.

Får skryt

I løpet av ei drøy uke ble veien bygget.

– Det gis en spesiell honnør til dyktige og løsningsorienterte entreprenører i Dokka Entreprenør AS og Åsmund Pettersen & Sønn AS som har gjort en kjempejobb med dette oppdraget, skriver Statens vegvesen.

Hensikten med omkjøringsveien er å være i forkant for å unngå at veien raser uten at det er et alternativ for trafikken i området.

– Alternativet ville vært å sende store mengder trafikk, inkludert mange vogntog, gjennom sentrumsgatene på Hønefoss, med de utfordringene det gir. Dette er både et trafikksikkerhets- og framkommelighetstiltak, sier Eiterjord.

– Kjør etter forholdene

Når trafikken er midlertidig lagt om vil Vegvesenet starte arbeidet med sikringstiltak for E16-traseen forbi rasstedet.

– Når vi har bygget en vei på så kort tid så betyr det at veien ikke holder den samme standarden som øvrig E16. Vi ber om at trafikanter er obs på dette, tar hensyn og kjører etter forholdene, sier Eiterjord.

Den midlertidige veien vil bli brukt i påvente av sikring av strekningen forbi skredområdet.

– Hvor lenge blir E16 stengt i området?

– Det er vanskelig å si eksakt. Det avhenger av rasutviklingen i elva og hvor raskt det lar seg gjøre å komme i gang med forsterkning av terrenget inn mot E16 slik at det ikke er fare for utrasing av denne. Det kan bli fra tre måneder til lengre tid, sier Eiterjord.