Gå til sidens hovedinnhold

Malawi – ett år etter mitt første møte med landet

Mine tanker går tilbake til Afrika

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For litt over ett år siden var jeg så heldig å være med Kirkens Nødhjelp på tur til Malawi i Afrika. Et land med mange innbyggere og stor fattigdom.

Jeg har tidligere skrevet om turen, -en opplevelse av de sjeldne. Jeg så og følte hvordan fattigdom satte sitt preg på millioner av mennesker som til tross for lite ressurser allikevel gikk rundt med et stort hvitt smil og strålende øyne. Et paradoks! Men jeg lurer på hvordan er det, ett år etter?

Felles holdningsskapende arbeid gir positive ringvirkninger

Gjennom Kirkens nødhjelps arbeid i Malawi fikk jeg, ved selvsyn, oppleve at hjelpen de gir, er hjelp til selvhjelp, med gode resultater. Gjennom engasjement rettet mot enkeltpersoner i svake lokalbefolkningsgrupper, viste Kirkens Nødhjelp hvordan det skapes omsorg blant befolkningen, for å rekke ut ei hånd, til hjelp for seg selv, for å hjelpe andre og hverandre.

Dette er langsiktig arbeid som gir positive ringvirkninger for de små lokalsamfunn. Lokalsamfunn som ikke har økonomiske midler, ikke har vann, barna går mange kilometer til og fra skole daglig. Skoler som ikke har bøker, ikke har blyanter, kanskje skolene heller ikke har vann. Barna går hjemmefra når sola står opp morgenen, uten mat og drikke for å lære seg elementær kunnskap og påbegynne utdannelse. Når de kommer hjem på kvelden får de kanskje dagens første måltid og noe vann å drikke.

Det er følelsesladet og gjør vondt å se slik scener, men vi kunne på turen se at hjelpen kommer frem og virker, langsomt bygges samfunn opp. Rundt om i Malawi, på forskjellige steder så vi hvordan hjelp til selvhjelp gir gode ringvirkninger.

Vi så små lokalsamfunn, hvor ressurssterke personer fikk andre med i grupper hvor hovedmålsettingen var å bli økonomisk selvhjulpne, her var det deling av arbeidsoppgaver. Vi så hvordan klapp på skuldrene og rosende ord for flott innsats ga økt selvtillit. Her delte man overskudd hver måned, etter at man hadde lagt av litt penger til nye investeringer, for å øke muligheten til at flere kunne delta i prosjektene og gjøre lokalsamfunnet sterkere i fremtiden.

Jenter og gutter jobbet sammen, en ny sterk generasjon som står side om side med gode og varme tanker for fremtiden for seg selv og for naboen. En dugnad som Kirkens Nødhjelp har satt i gang. Hjelp og fremme engasjement i medmenneskelighet, – det hjelper!

I et samfunn hvor jenter og kvinner har vært utsatt for ekstrem kjønnsbasert vold fikk vi også se at felles holdningsskapende arbeid er med på å snu verdier. At gutter og jenter jobber sammen om fellesprosjekter er også med på å skape likeverd mellom kjønn. Ei av jentene, Chisomo «Grace» Mizatis, som var en stor pådriver for å skape fellesverdier sa; – nå har jeg noe å stå opp til hver dag, når sola kommer opp over åsen om morgenen, så smiler jeg og gleder meg til å møte alle mine venner. Så kan vi jobbe sammen og vi finner glede og styrke i hverandre til å møte morgendagen.

Vi er ikke lengre alene, vi behøver ikke gjøre ting vi ikke har lyst til. Vi kan stå imot press fra menn som ikke vil oss noe godt.

Småbønder, familier på små jordlapper

Under besøket i Malawi var vi på landsbygda for å se hvordan Kirkens Nødhjelp gjennom målrettet arbeid har skapt en gnist for små og store familier til å dyrke egne grønnsaker for videresalg og til eget forbruk.

Mann og konebedrifter, hvor også familiens yngste trår til for å hjelpe med såing og høsting og ikke minst sørge for at åkrene blir vannet kontinuerlig. Kirkens nødhjelp har solgt små pakker, med enkle vanningsanlegg og andre produkter til bøndene, for at de lettere skal få større utbytte på de egenkultiverte jordene sine.

Utenriksdepartementer har sett en flott utvikling

Kirkens nødhjelps arbeid med jordbrukssatsing har blitt sett av andre og nå har Det norske utenriksdepartementet underskrevet en avtale med Kirkens Nødhjelp. En avtale som skal styrke arbeidet i jordbrukssektoren som Kirkens Nødhjelp har startet. Med flere andre deltakere skal det bidras til nytenkning innen landbrukssektoren.

De har et langsiktig mål om å nå nesten tohundretusen småbønder i Malawi, i et av verdens fattigste land. Et land hvor bøndene hele tiden møter utfordringer i klimaendringer, som flom og tørke.

I denne Coronapandemitiden, vi alle opplever, står man midt i en sult og fattigdomskrise. FN tror vi kan stå overfor den største og verste matkrise på mer enn 50 år.

Midt i denne satsingen står Kirkens nødhjelps landdirektør i Malawi Håvard Hovdhaugen, som forteller at denne nye satsinger, med gode norske utviklingsmillioner til rådighet, – skal komme småbønder til gode i de fem distriktene hvor Kirkens Nødhjelp allerede jobber.

– Det lokale matsystemet skal styrkes og det skal legges til rette for et bærekraftig jordbruk som skal gi vekst i landbrukssektoren, øke inntekter til bøndene og motarbeide sult. Håvard Hovdhaugen fortsetter, – matsikkerheten er lav i Malawi, men ved å styrke lokale matsystemer, skal bøndene bli mer robuste og motstandsdyktige mot klimaendringene.

Malawi og korona

I Norge i dag og siden coronaen kom til oss har vi gjort mange kloke ting, med hjelp fra Folkehelseinstituttet, regjering og god informasjonsflyt. Nå har vi igjen fått litt strengere restriksjoner og vi forsøker etter beste evne å følge de regler som har blitt oss fortalt. Smittetallene i Norge er lave sammenlignet med andre land.

Men, jeg lurer på hvordan det går med mine venner i Malawi i Afrika, de jeg møtte for et år siden. Hvordan har de det ute på den fattige landsbygda? Går det bra med deres samfunnsoppbyggelige arbeid? Hvordan går deres holdningsskapende arbeid for likestilling mellom kjønnene? Har flere barn og unge fått mulighet til å gå på skole? Har bønder klart å dyrke mer mat fra sine små åkerlapper? Har de fått livsviktig vann til landsbyene sine?

Jeg skal forsøke å finne svar, ikke bare til meg selv, men også til dere som har tatt dere tid til å lese disse ord og som bryr dere om vår neste. Vår neste som bor i et land, langt borte fra vårt trygge fjellendte land her i nord.

Du kan gi bidrag til Kirkens Nødhjelp gavekonto 1594 22 87248 – vipps til 2426 eller gi på mobil send sms med kodeord gave til 2426

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.