Ringerike og Hønefoss videregående skole. Milevis med fylkesvei. Lokalbusser og regionbusser mot nord, sør, øst og vest. Ringerike Folkehøgskole og Ringerike Internasjonale Film Festival. Alt dette er i dag styrt eller støttet av Buskerud fylkeskommune. Fra neste år vil Viken fylkeskommune ta over styringen.

Vi kan snakke lenge om hvordan dette blir gjort. Om hvordan høyreregjeringen dytter gjennom endringer med manglende pengestøtte og nølende folkestøtte. Her og nå vil jeg heller se fremover.

Ved årets valg er makta din. Det gir mulighet til å bestemme hvilken retning det nye fylket skal ta. Det gir mulighet til å ta ansvar for de felleskapene vi lever i. Ansvar for egen fremtid, og for fremtiden til de rundt oss. Det handler om de lokale sakene.

I Ringeriksregionen er det 1.389 elever på Ringerike og Hønefoss videregående skoler. Med høyresidens karakterbaserte opptak risikerer alle ungdom i Ringeriksregionen over halvannen time pendling til skolen hver dag – hver vei.

Arbeiderpartiet er grunnleggende imot påtvunget pendling, og garanterer alle elever en plass på sin nærskole, om de selv vil. Det er bra for elevene, og det er bra for lokalsamfunnet.

Vi vet at hyppige og presise avganger er viktig i regionen, hvor mange er avhengig av kollektive reiser til jobb eller på fritiden. Med høyresidens politikk vil viktige offentlige tjenester bli privatisert.

Vi ser det allerede på nasjonalt nivå med oppdeling og salg av Vy og dens tjenester – en dyr prosess uten garantier for et bedre tilbud.

Arbeiderpartiet vil aktivt hindre slike prosesser i Viken. Med Arbeiderpartiet vil tjenestene være offentlige, og tilbudet vil alltid være viktigere enn privat profitt.

Arbeiderpartiet vil bygge fylket med en balanse mellom utvikling og bærekraft. Samfunnet vårt trenger en offensiv politikk for å kutte utslipp, rense luften, og skape nye, grønne arbeidsplasser. Vi er klare på at utslippskutt og utvikling er forenelig. Men det må prioriteres.

Med Arbeiderpartiet ved roret kan hele Ringeriksregionen bli et sted for nye, bærekraftige arbeidsplasser. Ved å tenke helhet, og handle lokalt, kan Viken lede innsatsen for et grønnere samfunn.

Arbeiderpartiet vil ha et Viken som gir rom for alle. Vi blir 1,2 millioner innbyggere i 51 forskjellige kommuner. Verken folk eller samfunn bør presses inn i et ideal bestemt av høyreregjeringen – vi er alle forskjellige og har forskjellige interesser.

Men at vi er forskjellige kan aldri være en unnskyldning for politikk som fører til økende sosiale ulikheter – uansett hvor mye Høyre og Frp ønsker det slik. Gjennom god politisk styring kan vi sørge for at alle får like muligheter.

Da må vi alle ta ansvar. Bygge det nye fylket med sterkere fellesskap og bedre lokalsamfunn. Hvor arbeid, utdanning, infrastruktur og miljø blir prioritert fremfor usosiale skattekutt og kortsiktig, høyreideologisk politikk.

Valget 9. september gir alle mulighet til å bestemme over samfunnet rundt oss. Jeg kommer helt klart til å gripe muligheten.