Gå til sidens hovedinnhold

Makt, meninger og motstandere | Torbjørn Røberg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bjørn Geirr Harsson besvarte i Ringerikes Blad min artikkel «Meninger og mobbing».

Jeg har forståelse for Harssons argumentasjon, men for de av oss som ikke er tilknyttet Høyre eller kommunal administrasjon oppfattes situasjonen til tider annerledes.

LES OGSÅ: Meninger og mobbing | Bjørn Geirr Harsson

Harsson skrev: «Røberg går så langt å betegne Bekkelund-Eriksen som en av Holes viktigste samfunns- og maktkritiske stemmer.»

Viktige kritikere

Slik jeg ser det er Bekkelund-Eriksen sammen med Kåre Bech de to viktigste kritikerne i Hole. Med kvast blikk og skarp penn utviser de en kvantitet og kvalitet i sine artikler.

I dem stiller de spørsmål ved kommunepolitikernes og det offentliges forvaltning og planlegging av bygdas framtid.

Det Harsson oppfatter som problematisk med Bekkelund-Eriksen er, som han skriver: «Hun kommer med påstander om at dagens politikere «strengt talt ikke har noe i politikken å gjøre» og at de ikke har «kompetanse, klare holdninger og tydelig rolleforståelse».

Eller «samrøre mellom politikk og penger skaper ukultur som bryter med demokratiet. Slike og lignende løse påstander kommer Bekkelund-Eriksen med uten å belegge dem som kan gi dem troverdighet».

Har selv belyst temaene

Temaene hun tar opp, har jeg selv belyst i Ringerikes Blad ved flere anledninger, og jeg oppfatter henne verken som vagere eller krassere enn meg.

Les også

Kritiske spørsmål er verken useriøst eller mobbing | Eva Bekkelund-Eriksen

En ting som jeg fant betenkelig den gang jeg satt som folkevalgt var andelen grunneiere og eiendomsinvestorer med personlige økonomiske interesser, og alle tilhørte ett parti.

Selvfølgelig skal de også ha sin stemme, men når de blir en overrepresentert gruppe oppfattes det som et problem.

Én av dem var etter min oppfatning genuint interessert i Holes framtid og blandet ikke kortene.

En annen derimot ringte kun for å be meg om å stemme for vedkommendes utbyggingsprosjekt da det skulle behandles i kommunestyret.

Flere episoder

Det er flere episoder, men jeg vil avslutte med den gangen samtlige opposisjonspartier måtte ta opp i kommunestyret en betent sak – en sak partiet ikke tok tak i og som hadde pågått i for mange år.

Da fikk jeg en telefonoppringning av ektefellen til en representant fra partiet med følgende beskjed: «Nå skal du tas!».

I likhet med Bekkelund-Eriksen vil heller ikke jeg ut med navn og konkrete saker i avisen: Vi skal tross alt bo her i bygda.

Kommentarer til denne saken