Når regjeringen midt oppe i den eskalerende koronakrisen prioriterer å godkjenne reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 (FRE16), så bør det ikke herske noen tvil om at den samme regjeringen virkelig har til hensikt å gjennomføre dette prosjektet.

Det faktum at de tre Ringerikskommunene (Ringerike, Hole og Jevnaker) og regionens næringsliv har stått samlet i denne saken, har vært helt avgjørende for at vi er kommet så langt.

Det vil det også være i det videre.

LES OGSÅ: Historisk vedtak i en tung tid | Øyvind Lien

«Ringeriksløsningen»

Vi, som representerer bedriftene som har undertegnet dette innlegget, har siden høsten 2013 stått bak prosjektet «Ringeriksløsningen».

Sammen med ikke minst Ringerike Næringsforening (RNF) og våre tre kommuner, har vi i årene siden da jobbet aktivt som blant annet pådriver, tilrettelegger, gjennomfører og rådgiver overfor en rekke viktige samarbeidspartnere og beslutningstakere for å få fortgang i planene om å bygge Ringeriksbanen og ny E16.

Solidaritet har vært avgjørende

Fra dag én i dette prosjektet, har vårt utgangspunkt vært at det aller viktigste for Ringeriksregionen er å få bygget ny bane og vei – og ikke hvilke traseer og andre løsninger som velges av statlige myndigheter for å få dette til innenfor eksisterende rammer.

Flere av bedriftene som står bak «Ringeriksløsningen» har – akkurat som kommunene – i faser av prosjektet hatt ulikt syn på for eksempel hvor bane- og veitraseene skulle gå, hvor nye jernbanestasjoner skulle ligge og hvor avkjøringer fra E16 skulle etableres.

Utad har vi imidlertid sammen med regionens tre kommuner stått solidarisk bak vårt hovedprinsipp om at det viktigste er at ny bane og vei blir bygget – og ikke hvor og hvordan.

Dette er en av de aller viktigste suksessfaktorene for at prosjektet er kommet så langt som det er i dag.

Regjeringens satsing på Ringeriksbanen, åpner for mye mer bærekraftig transport mellom Norges to største byer Oslo og Bergen. Kommunene og næringslivet i Ringeriksregionen kan nå fortsette med sine vekstinvesteringer i milliardklassen, som for lengst er i full gang.

På denne måten kan Oslo-områdets nye og nødvendige bo- og arbeidsmarkedsregion bli en realitet i løpet av få år. I dag ligger store utbyggingsprosjekter på vent i regionen i påvente av reguleringsplanen.

Les også

Krysset på Helgelandsmoen må komme | Jørn-Inge A. Frøshaug

Samtidig er dette også et særdeles viktig nasjonalt prosjekt, som vil bidra til en betydelig verdiskaping for kommuner og næringsliv på hele strekningen Oslo-Bergen – og da ikke minst for reiselivsnæringen i Hallingdal og Valdres.

Også viktig motkonjunkturtiltak

I tillegg til alt dette, så vil FRE16-prosjektet kunne bli ett av de aller viktigste tiltakene når Norge skal «bygges opp igjen» etter koronakrisen.

Prosjektet vil også som et statlig motkonjunkturtiltak kunne gi raskest og størst effekt for flest innen bygg- og anleggsnæringen, konsulentbransjen, nasjonale, regionale og lokale underleverandører samt for reiselivsnæringen og øvrig næringsliv i Viken, mer enn 20 enkeltkommuner samt alle innbyggere på hele strekningen Oslo-Bergen via både Hallingdal og Valdres.

Reguleringsplanen er den absolutt viktigste milepælen på over 100 år for Ringeriksbanen/ E16. Godkjennelsen av denne markerer et «Point of No Return» for FRE16-prosjektet. Vi vil igjen gi sterk ros til både Regjeringen og et tilnærmet enstemmig storting for at prosjektet endelig blir realisert.

Vi vil også takke alle andre som har bidratt til dette. Alt ligger nå til rette for byggestart i 2021/ 2022 – med ferdigstillelse i 2028/ 2029, kun rene formaliteter gjenstår for å sikre dette.

Må ikke skusle bort mulighetene

For at vi nå – på prosjektets oppløpsside – ikke skal skusle bort alle de spennende muligheter som FRE16 vil gi oss, er det imidlertid avgjørende at vi som region og enkeltaktører fortsatt står samlet bak vårt hovedprinsipp:

Det viktigste er å få ny bane og vei – ikke hvor og hvordan.

Vi må ikke nå skade all den politiske goodwill som har brakt oss hit vi er i dag – og som skal bringe oss videre helt fram til mål. Toget er gått med godkjennelsen av reguleringsplanen.

Steinar Haugli, Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Torgeir Nøkleby, Hønefoss Sparebank
Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
Nils Kjetil Tronrud, XPND
Ola Tronrud, Tronrud Engineering
Ole Sunnset, Ringerikskraft
Aage Thoresen, AKA
Jan Erik Gjerdbakken, Ringerike Næringsforening