Lyste ut stillingen som fengsels-overlege to ganger: Her er den nye søkerlisten

Tre personer har søkt på stillingen som overlege i Ringerike fengsel.