En av tunnelene hvor det skal gjennomføres øvelse, er Lunnertunnelen. Denne går fra Grua over mot Gardermoen.

Asbjørn Stensrud, seksjonsleder i driftsseksjonen i Vegavdeling Oppland, opplyser til Hadeland at tunnelen stenger klokka 09.00 onsdag formiddag.

– Det er litt vanskelig å si hvor lenge den blir stengt, men vi åpner opp så fort øvelsen er over, sier han og forteller at omkjøring vil bli skiltet.

– Vi oppfordrer alle til å følge skiltingen, sier Stensrud til Hadeland.

Det blir skiltet omkjøring på fylkesveiene om Skjerva og Vålaugmoen, noe som medfører cirka et kvarter lenger kjøretid mellom Roa og Gardermoen. Et alternativ er å kjøre riksvei 4 til Gjelleråsen, over på fylkesvei 22 til Hvam og videre på E6 i til Gardermoen.

I en pressemelding forklarer han hvorfor det gjennomføres øvelser.

– Vi må være drillet på ulike scenarioer når noe skjer. I denne sammenheng fokuserer vi på risiko for brann i tunneler. Hvis det oppstår brann i kjøretøy inne i en tunnel vet vi at det oppstår ekstrem varme og livsfarlig røykutvikling, men for å kunne takle denne og tilsvarende situasjoner må det øves på det verst tenkelige -sammen med våre samarbeidspartnere. Vi gjennomfører realistiske øvelser sammen med lokalt brannvesen, politi, ambulansetjenesten, Vegtrafikksentralen og entreprenører, sier Stensrud.

Fakta om branntunneler

  • Antallet branner i norske vegtunneler er i snitt 24 i året.

  • Det er 1127 tunneler på riks- og fylkesveg, med samlet lengde på 1134 km hovedløp. Dette gir 0,02 branner per år per kilometer tunnel.
  • Tungbiler er overrepresentert: De står for 14 % av trafikken, men 40 % av brannene. Halvparten tilskrives tekniske problemer.
  • Årsakene til branner: Eneulykke står for 5 % og kollisjon 8 %. Tekniske problemer står for 33 % - med stor forskjell for liten bil (20 %) og tungbil (50%). Årsaken er ikke registrert for om lag halvparten av brannene.
  • 57 vegtunneler i Norge har høy stigningsgrad (>5 %). De utgjør til sammen omtrent 5 % av vegtunnelene i Norge, og 14,5 % av tunnelkilometerne i Norge. Disse hadde 42 % av brannene og tilløpene i perioden 2008-2015.

Kilde: Statens vegvesen